Veľká novela katastrálneho zákona od 1. októbra 2018

Novela katastrálneho zákona, ktorá nadobudne účinnosť 1. 10. 2018 sleduje najmä potreby zrýchlenia registrácie nehnuteľností a prípravy na nové plnohodnotné elektronické služby katastra pre verejnosť.

Čítať celé

Vybrané praktické problémy súvisiace s voľbami do orgánov samosprávy obcí 2018

Dňa 10. novembra 2018 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí. V nasledujúcej téme sa preto pokúsime načrtnúť riešenia niektorých problémov, ktoré v praxi môžu nastať, no na ktoré volebný kódex výslovne riešenia neposkytuje.

Čítať celé

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Veľká novela zákona o obecnom zriadení vykonaná zákonom č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2018 priniesla zásadnú zmenu v odmeňovaní poslancov, členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov a členov výborov mestskej časti – neposlancov.

Čítať celé

Určenie počtu zamestnancov školy

V školách a školských zariadeniach sa počet zamestnancov určuje tak, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces a prevádzka školy alebo školského zariadenia. 

Čítať celé

Novela školského zákona od 1. septembra 2018

Zmeny školského zákona k 1. 9. 2018 sa týkajú hlavne ustanovenia § 64, v ktorom sa rieši otázka určovania počtov žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

Čítať celé

Zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania od 1. 1. 2019

17. 9. 2018  /  Mgr. Katarína Hreusová

Už budúci rok nás čaká „veľká“ novela zákona, ktorá prinesie výrazné zmeny do oblasti verejného obstarávania. Prejdite si podrobne jednotlivé zmeny spolu s Mgr. Katarínou Hreusovou a pripravte sa tak na novinky, ktoré sa chystajú od januára 2019.

Čítať celé

Možnosti predkladania žiadostí o pôžičku v akademickom roku 2018/2019

17. 9. 2018  /  Fond na podporu vzdelávania

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 10 zákona o Fonde na podporu vzdelávania, t. j. pôžičky poskytované študentom vysokých škôl.

Čítať celé

Novela zákona o podpore cestovného ruchu prešla do druhého čítania

13. 9. 2018  /  SITA a.s.

Zamestnávatelia by mali od budúceho roka povinne poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov.

Čítať celé

Pripravovaná rozsiahla novela zákona o verenom obstarávaní

14. 9. 2018  /  Redakcia

Národná rada SR schválila do druhého čítania návrh rozsiahlej novely zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.


Vláda schválila zmenu Občianskeho zákonníka

23. 8. 2018  /  Redakcia

Vláda schválila úpravy v Občianskom zákonníku, v dôsledku ktorých nebude možné premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy vymáhať ani platne zabezpečiť.  


Pripravovaná zmena zákona o registri partnerov verejného sektora

9. 8. 2018  /  Redakcia

Návrh zmien v protischránkovom zákone, ktoré si vyžiadala doterajšia aplikačná prax.

tst-partner-logo.png

Maximálna materská dávka bude v budúcom roku takmer 1 460 eur mesačne

19. 9. 2018  /  SITA a.s.

Nárast maximálnej sumy materskej dávky súvisí so zvýšením priemernej mzdy na Slovensku, keďže najvyššia možná materská dávka sa počíta z dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Čítať celé

Pokuta za neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne sa zvýšila

18. 9. 2018  /  SITA a.s.

Ak zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov vôbec, môže mu teraz Sociálna poisťovňa uložiť pokutu maximálne do výšky 33,20 eura za každý deň omeškania.

Čítať celé

Plná elektronizácia vo verejnom obstarávaní bude povinná od 19. októbra

18. 9. 2018  /  SITA a.s.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia budú musieť od tohto termínu používať elektronickú komunikáciu v nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákaziek. Úrad pre verejné obstarávanie v tejto súvislosti pripravil výkladové stanovisko.

Čítať celé