Novela zákona o sociálnych službách účinná od 1. novembra 2018

Cieľom novely zákona o sociálnych službách je reagovať na vzniknuté aplikačné a interpretačné problémy, a to na úseku poskytovania starostlivosti deťom, ako aj úprava podmienok poskytovania finančnej podpory na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu.

Čítať celé

Nezlučiteľnosť funkcií a konflikt záujmov

Článok explikuje nezlučiteľnosť funkcií starostov a poslancov zastupiteľstva s inými funkciami. Zároveň objasňuje nezlučiteľnosť fukncií podľa zákona o ochrane verejného záujmu.

Čítať celé

Obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov v školách a v školských zariadeniach

Kedy a ktoré akty je potrebné pri ustanovovaní vedúceho zamestnanca do funkcie vykonať, si uvedieme v nasledujúcom článku so zameraním na školy a školské zariadenia aj s uvedením vzorov vymenovacích dekrétov.

Čítať celé

Čo čaká nezvolených starostov a poslancov pri skončení funkcie po voľbách

Jesenné komunálne voľby sa blížia (uskutočnia sa 10. 11. 2018) a treba počítať s tým, že nie všetci doterajší starostovia, primátori a poslanci budú znova zvolení. Aké záležitosti budú musieť ešte v súvislosti s výsledkom volieb uzavrieť, pričom najviac úloh čaká, pochopiteľne, doterajších starostov a primátorov.

Čítať celé

Transferové oceňovanie: čo sa zmenilo novelou ZDP pre obce, mestá a VÚC

Cieľom príspevku je komplexne vysvetliť problematiku transferového oceňovania právnických osôb z oblasti verejnej správy, a to so zameraním na sprísnenie tohto režimu od roku 2018.

Čítať celé

Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

14. 11. 2018  /  Ministerstvo financií SR

V Zbierke zákonov SR bolo uverejnené oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Čítať celé

Rokovania k zriadeniu Komory verejného obstarávania

14. 11. 2018  /  Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávaniedňa 12. 11. 2018 začal sériu rokovaní o ním vypracovanom legislatívnom zámere zákona o Komore verejného obstarávania, ktorú má ambíciu zriadiť v rámci profesionalizácie verejného obstarávania na Slovensku.

Čítať celé

Najčastejšie chyby a nedostatky v hospodárení s verejnými prostriedkami v RO a PO

12. 11. 2018  /  Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok rozoberá tvorbu a evidenciu fondov v rozpočtových a príspevkových organizáciách, poskytovanie preddavkov, nedostatky v oblasti rozpočtovania, prostriedky získané z podnikateľskej aktivity a financovanie formou iných príspevkov.

Čítať celé

Návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií

25. 10. 2018  /  Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií. Ani zásadné zmeny v exekučných konaniach neviedli k výraznej redukcii počtu tzv. starých exekúcií. Ukončenie tzv. starých exekúcií by pri súčasnom tempe ukončovaní exekučných konaní trvalo viac ako 12 rokov.


Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania

15. 10. 2018  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Dvojitá úprava zmlúv, neprehľadnosť, nejednoznačné odpovede na právne otázky a zaostalosť. To sú len niektoré z dôvodov, prečo čaká Občiansky zákonník veľká rekodifikácia. 


Navrhovaná zmena Trestného poriadku ohľadom anonymných podaní

8. 10. 2018  /  Redakcia

Návrh má znížiť zbytočnú zaťaženosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovaním rôznych neopodstatnených anonymných podaní.

tst-partner-logo.png

Prezident podpísal novelu zákona o znížení DPH na ubytovanie na 10 %

12. 11. 2018  /  SITA a.s.

Nižšia DPH sa od roku 2019 vzťahuje na hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, ako aj na prevádzku táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov, ale aj na školské domovy a internáty.

Čítať celé

Podnikatelia môžu získať eurofondy na reklamu, marketing a programovanie

7. 11. 2018  /  SITA a.s.

Slovenskí mikro, malí a strední podnikatelia môžu získať eurofondy na služby marketérov a programátorov.

Čítať celé

Európske technologické firmy varujú pred dôsledkami digitálnej dane v EÚ

6. 11. 2018  /  SITA a.s.

Podľa lídrov technologických spoločností navrhnutá daň poškodí práve tie firmy, ktoré sú katalyzátorom ekonomického rastu a zamestnanosti v európskom hospodárstve.

Čítať celé