Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

V sobotu 10. novembra 2018 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí, v bežnej reči nazývané aj ako tzv. komunálne voľby. Aké úlohy čakajú obce? Prvý termín pre obce uplynie už 17. 8. 2018!

Čítať celé

Účtovanie transferov

Príspevok rozoberá účtovanie v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách (zriadených obcou alebo VÚC), účtovanie v obci, konsolidácia transferov, spárovanie transferových účtov pre účely konsolidácie (bez obchodných spoločností), konsolidácie transferov poskytnutých obchodnej spoločnosti v rámci samosprávy.

Čítať celé

Založenie neziskovej organizácie obcou

V praxi samospráv sa vyskytujú situácie, kedy si obec z rôznych dôvodov chce založiť napr. vlastnú nadáciu alebo neziskovú organizáciu.

Čítať celé

Infozákon vo svetle novej legislatívy o ochrane osobných údajov

Príspevok sa venuje novej právnej úprave ochrany osobných údajov v nadväznosti na infozákon a tomu, či v tejto oblasti nastali zmeny alebo nie.

Čítať celé

Právomoci starostu po poslednej veľkej novele zákona o obecnom zriadení

Nie je cieľom tohto príspevku vymenovať všetky oprávnenia alebo povinnosti starostu ani podrobnejšie opisovať ich konkrétny význam; cieľom je v prehľadovej forme podať rýchlu orientáciu v postavení starostu podľa zákona o obecnom zriadení.

Čítať celé

Rizikové analýzy vyústili do rozšírenia ročného plánu kontrol NKÚ SR o 5 mimoriadnych akcií

14. 8. 2018  /  Najvyšší kontrolný úrad SR

Najvyšší kontrolný úradu SR sa zameria na to, akým spôsobom realizuje verejné obstarávanie a zmluvnú agendu Úrad jadrového dozoru SR, ako funguje elektronické zdravotníctvo a takisto vyhodnotia fungovanie systému vnútornej kontroly v rámci ústredných orgánov štátnej správy.

Čítať celé

Podpora tých, ktorí sa starajú o mimoprodukčné funkcie lesov

13. 8. 2018  /  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Agrorezort podporí obhospodarovateľov lesa, ktorí hospodária trvalo udržateľným spôsobom a poskytujú mimoprodukčné funkcie lesov.

Čítať celé

Ministerstvo spravodlivosti SR novelou vylepšuje „protischránkový zákon“ po roku jeho fungovania v praxi

9. 8. 2018  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. „protischránkový zákon“).

Čítať celé

Pripravovaná zmena zákona o registri partnerov verejného sektora

9. 8. 2018  /  Redakcia

Návrh zmien v protischránkovom zákone, ktoré si vyžiadala doterajšia aplikačná prax.


Návrh zmeny zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

16. 7. 2018  /  Redakcia

Návrh zákona nadväzuje na programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.


Návrh nového zákona o hazardných hrách

28. 5. 2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách ako reakciu na dynamický rast prevádzkovania hazardných hier v on-line prostredí.

tst-partner-logo.png

Úrad vicepremiéra spúšťa k 1. septembru portál OverSI

13. 8. 2018  /  SITA a.s.

Úrad predsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spúšťa k 1. septembru webový portál www.oversi.gov.sk. Prevádzka portálu výrazne napomôže orgánom verejnej moci implementovať zákon proti byrokracii a  zníži byrokratickú záťaž vo vzťahu štát verzus občan.  

Čítať celé

Finančná správa upozornila zhruba 100 tisíc subjektov na daňové nedoplatky

8. 8. 2018  /  SITA a.s.

Správca dane pokračuje v tzv. softwarningových upozorneniach pre daňovníkov s nezrovnalosťami v daňových záležitostiach. Pribudnúť by mali aj upozornenia v oblasti spotrebných daní.

Čítať celé

VšZP úspešne odoslala viac ako polovicu ročných zúčtovaní

7. 8. 2018  /  SITA a.s.

VšZP preto upozorňuje všetkých, ktorí majú e-schránku aktivovanú zo zákona, aj tých, ktorí si ju aktivovali zatiaľ dobrovoľne, aby jej obsah zodpovedne kontrolovali.

Čítať celé