Pozemkové spoločenstvá v roku 2018

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách od 1. 7. 2018 zásadným spôsobom zasiahne do konaní okresných úradov pri vedení registra pozemkových spoločenstiev a rieši aj viac detail­nejších nedostatkov súčasnej právnej úpravy.

Čítať celé

Účtovanie školskej jedálne na samostatnom účte od 1. 1. 2018

Účtovanie stravného školskej jedálne bez právnej subjektivity v obci a v RO zriadenej obcou podľa opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC.

Čítať celé

Kompetencie orgánov školskej samosprávy

Prečítajte si o prenose kompetencií z orgánov štátnej správy na územnú samosprávu v oblasti školstva, ale aj o zriadení orgánov školskej samosprávy, ktorými sú rada školy/rada školského zariadenia, obecná školská rada, územná školská rada.

Čítať celé

Legislatívne zmeny v údržbe chodníkov

Zásadné zmeny v údržbe chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam s účinnosťou od 20. mája 2018, o ktoré boli doteraz povinní starať sa ich vlastníci/užívatelia.

Čítať celé

NOVINKA – online rozhovor

Ak máte nejasnosti v zostavovaní záverečného účtu obce a VÚC, odporúčame sa zapojiť dňa 29. 5. 2018 v čase od 14.00 do 15.00 hodiny do online rozhovoru s našou dlhoročnou autorkou a odborníčkou Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou.

Čítať celé

Opatrenia v oblasti vysokého školstva prinesú aj nový systém akreditácie vysokoškolského štúdia

20.6.2018  /  SITA a.s.

Poslanci definitívne odobrili balík opatrení v oblasti vysokého školstva. Prijaté zmeny prinesú aj nový systém akreditácie vysokoškolského štúdia či otvorenejšie obsadzovanie miest docentov a profesorov.

Čítať celé

Príplatok za sobotu, nedeľu od 1. mája 2018 a ekonomická klasifikácia

18.6.2018  /  Ing. Tatiana Mičíková

Aká je ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie k zaradeniu príplatkov za sobotu, nedeľu, sviatky a noc pri dohodách vykonávaných mimo pracovného pomeru (ktoré sú od 1. 5. 2018 novinkou po novele Zákonníka práce)?

Čítať celé

Usmernenie pre rozpočtové a príspevkové organizácie Slovenskej akadémie vied, ktoré sa transformovali na verejnú výskumnú inštitúciu

18.6.2018  /  Finančná správa SR

Usmernenie k zostaveniu účtovnej závierky a podávaniu daňového priznania rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou Slovenskej akadémie vied, ktorá sa transformovala na verejnú výskumnú inštitúciu.

Čítať celé

Návrh nového zákona o hazardných hrách

28.5.2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách ako reakciu na dynamický rast prevádzkovania hazardných hier v on-line prostredí.


Plánované zmeny v poisťovníctve, spotrebiteľských a iných úveroch

26.3.2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.


Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

26.2.2018  /  Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.

tst-partner-logo.png

Zmeny verejného obstarávania podľa Klubu 500 znížia administratívnu záťaž

20.6.2018  /  SITA a.s.

Vlastníci a spoluvlastníci spoločností s vyše päťsto zamestnancami považujú prijaté zmeny v zákone o verejnom obstarávaní za krok správnym smerom, ktorý urýchli realizáciu projektov a približuje zákon európskemu štandardu.

Čítať celé

Na Slovensku vznikne aplikácia, ktorá turistom zjednoduší vrátenie DPH

19.6.2018  /  SITA a.s.

Slovensko bude podľa prezidenta finančnej správy prvou krajinou na svete, ktorá zjednoduší proces vratiek DPH v rámci turizmu.

Čítať celé

Cena práce na Slovensku medziročne rastie rýchlejšie, ako je priemer EÚ

18.6.2018  /  SITA a.s.

V prvom kvartáli tohto roka hodinová cena práce v eurozóne medziročne stúpla o 2 % a v rámci celej Európskej únie o 2,7 %. Na Slovensku sa zvýšila o 8,5 %.

Čítať celé