Legislatívne zmeny v údržbe chodníkov

Zásadné zmeny v údržbe chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam s účinnosťou od 20. mája 2018, o ktoré boli doteraz povinní starať sa ich vlastníci/užívatelia.

Čítať celé

NOVINKA – online rozhovor

Ak máte nejasnosti v zostavovaní záverečného účtu obce a VÚC, odporúčame sa zapojiť dňa 29. 5. 2018 v čase od 14.00 do 15.00 hodiny do online rozhovoru s našou dlhoročnou autorkou a odborníčkou Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou.

Čítať celé

Ochrana osobných údajov – vzorová dokumentácia

Vzorová dokumentácia podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov: súhlas so spracovaním osobných údajov, sprostredkovateľská zmluva, interné smernice, záznamy o spracovateľských činnostiach.

Čítať celé

Sociálne podnikanie v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Zákon, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. mája 2018, nám „prináša“ sociálny podnik v oveľa širšom kontexte, aký poskytovala jeho doteraz platná právna úprava v zákone o službách zamestnanosti.

Čítať celé

Podnikateľská činnosť škôl a školských zariadení

Školy a školské zariadenia nie sú prioritne založené alebo zriadené na podnikanie. Podnikateľskou činnosťou sa rozumie činnosť školy vykonávaná nad rámec hlavnej činnosti, ktorá je obligatórne vymedzená v zriaďovacej listine.

Čítať celé

Legislatívna úprava v oblasti vedenia účtovníctva registrovaného sociálneho podniku

28.5.2018  /  Finančná správa SR

Informácia je určená platiteľom dane v súvislosti s novou právnou úpravou v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov. Na základe článku XII zákona o sociálnej ekonomike dochádza k legislatívnej úprave zákona o dani z príjmov, a tiež k legislatívnej úprave v oblasti vedenia účtovníctva registrovaného sociálneho podniku.

Čítať celé

Nové sumy stravného od 1. 6. 2018

25.5.2018  /  Redakcia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o cestovných náhradách od 1. júna 2018 upravuje sumy stravného.

Čítať celé

Nová výzva na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite

25.5.2018  /  Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR 24. mája 2018 zverejnilo výzvu na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa § 2 písm. d) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR.

Čítať celé

Návrh nového zákona o hazardných hrách

28.5.2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách ako reakciu na dynamický rast prevádzkovania hazardných hier v on-line prostredí.


Plánované zmeny v poisťovníctve, spotrebiteľských a iných úveroch

26.3.2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.


Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

26.2.2018  /  Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.

tst-partner-logo.png

Na povinnú elektronickú komunikáciu treba dať pozor aj pri odložených priznaniach

21.5.2018  /  SITA a.s.

Daňovníci, ktorí si odložili daňové priznanie k dani z príjmov do konca júna a nemajú aktivovanú elektronickú komunikáciu s finančnou správou, si musia dať pozor na termíny.

Čítať celé

Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov sa má posunúť na rok 2021

21.5.2018  /  SITA a.s.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí tak vyhovelo požiadavke Sociálnej poisťovne, ktorá argumentovala potrebou rozsiahlych úprav informačných systémov Sociálnej poisťovne.

Čítať celé

Kabinet schválil návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

18.5.2018  /  SITA a.s.

Materiál obsahuje 28 opatrení z rezortov hospodárstva, financií, dopravy, školstva, práce a sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútra či životného prostredia.

Čítať celé