Najčastejšie otázky k finančnej kontrole pre rok 2019

Zmyslom predmetného príspevku je objasnenie praktických podnetov z prostredia verejnej správy, najmä z lektorskej činnosti a kontrolnej činnosti.

Čítať celé

Vzory výročných správ obce za rok 2018

Výročnú správu zostavujú účtovné jednotky, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom. V podmienkach samosprávy musí byť audítorom overená individuálna a konsolidovaná účtovná závierka obce a VÚC. 

Čítať celé

SMERNICA o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov

Vzor internej smernice, ktorá upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov zo strany zamestnávateľa.

Čítať celé

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2018

Obce, mestá a VÚC majú povinnosť podať daňové priznanie vždy, pretože dosahujú v rámci svojej základnej činnosti aj príjmy, ktoré sú predmetom dane (napr. miestne dane a poplatky, príjmy zo štátneho rozpočtu vo forme podielových daní, príjmy z európskych prostriedkova pod.).

Čítať celé

Majetkové priznania zamestnancov vo verejnej správe

Príspevok rozoberá povinnosť deklarovať majetkové priznanie vedúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, majetkové priznanie štátnych zamestnancov a majetkové priznanie verejných funkcionárov.

Čítať celé

Peňažné fondy obce/mesta a VÚC

19. 3. 2019  /  Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému Peňažné fondy obce/mesta, položte otázku našej dlhoročnej autorke Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej, ktorá vám rada odpovie.

Čítať celé

Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane

18. 3. 2019  /  Finančné riaditeľstvo SR

Cieľom metodického pokynu je zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona o dani z príjmov .

Čítať celé

Zaradenie softvéru

15. 3. 2019  /  Ing. Marta Rešetková, PhD.

Účtovná jednotka – príspevková organizácia – obstarala softvér „dochádzkový systém“, ktorý je v celkovej výške 1 680,42 € s DPH. V akej hodnote zaradí softvér do operatívnej evidencie?

Čítať celé

Návrh zákona v súvislosti s brexitom

15. 3. 2019  /  Redakcia

Vláda SR schválila materiál so zámerom prijať potrebné opatrenia, ktoré Slovenskú republiku pripravia vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody. 


Predbežná informácia k novému stavebnému zákonu

21. 2. 2019  /  Redakcia

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo predbežnú informáciu o chystaných návrhoch, ktoré majú nahradiť súčasný stavebný zákon.


Pripravované zmeny Obchodného zákonníka

10. 1. 2019  /  Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zmeny Obchodného zákonníka.

tst-partner-logo.png

Podnikatelia už môžu žiadať o pridelenie kódu na eKasu

18. 3. 2019  /  SITA a.s.

Daňové subjekty, ktorým vznikne povinnosť evidencie tržieb po 1. apríli, už budú musieť mať registračné pokladne napojené on-line na finančnú správu.

Čítať celé

Rekreačné poukazy môžu zvýšiť záujem o dovolenku na Slovensku

18. 3. 2019  /  SITA a.s.

Podmienku zamestnania minimálne 24 mesiacov v podnikoch s 50 a viac zamestnancami podľa rezortu spĺňa asi 650 tisíc ľudí a tí by mohli vygenerovať tržby zhruba 3 mld. eur.

Čítať celé

Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neodvádza

15. 3. 2019  /  SITA a.s.

V súvislosti s nadchádzajúcim prvým, prípadne aj druhým kolom prezidentských volieb nemajú obce ani osoby vo volebných komisiách voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti.

Čítať celé