Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení

Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení vrátane vzorov oznámení o plate s doplatkom k minimálnej mzde so zmenami účinnými od 1. mája 2018.

Čítať celé

Máte školy vo vašich mestách a obciach plné starého elektra? Vymeňte ho za lopty a získajte pre žiakov zaujímavé bonusy! | Inzercia

Počuli ste už o projekte Vymeňte elektroodpad za lopty? Od roku 2014 sa doň zapojilo 330 škôl z celého Slovenska, ktoré odovzdali viac ako 214 ton elektroodpadu a za vyzbierané kilogramy dostali takmer 700 športových lôpt.

Čítať celé

Plat starostu 2018

Príspevok rozoberá výkon funkcie starostu, plat starostu a jeho určenie aj s príkladmi, odstupné, zástupcu starostu a iné náležitosti a požitky spojené s výkonom funkcie starostu.

Čítať celé

Novela Zákonníka práce – 2018

Zmeny v Zákonníku práce sa týkajú: uvedenia základnej zložky mzdy vo zverejnenej ponuke zamestnania, potvrdenia o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru, mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok, 13. a 14. platu a iné.

Čítať celé

Reprezentačné výdavky pre organizácie verejnej správy

Príspevok sa venuje téme verejných prostriedkov, ktoré sú určené na úhradu výdavkov spojených s reprezentáciou a propagáciou. Subjektom verejnej správy je z normatívneho právneho predpisu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, povolené vynakladať prostriedky na reprezentáciu a propagovanie.

Čítať celé

Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch

17.4.2018

Vo videoškolení vám na praktických príkladoch objasníme všetky pravidlá podľa nariadenia GDPR a nového zákona (účinnosť od 25. 5. 2018), ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov v kamerových systémoch.

Čítať celé

Zmena systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

16.4.2018  /  TASR,Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Dňa 12. 4. 2018 sa uskutočnilo rokovanie k zmene odmeňovania vybraných skupín zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Čítať celé

Na podporu regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií je vyčlenených 7 miliónov €

10.4.2018  /  Slovenská inovačná a energetická agentúra

Podpora vypracovania regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií je predmetom 39. výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

Čítať celé

Plánované zmeny v poisťovníctve, spotrebiteľských a iných úveroch

26.3.2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.


Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

26.2.2018  /  Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.


Novela Trestného zákona na rokovaní vlády

16.2.2018  /  Redakcia

Návrh komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu, vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.

tst-partner-logo.png

Minimálna suma gastrolístkov sa má od júna zvýšiť na 3,6 eura

20.4.2018  /  SITA a.s.

Minimálna suma stravných lístkov pre zamestnancov sa má od 1. júna tohto roka zvýšiť z 3,38 eura na 3,60 eura. Dôvodom je navrhovaný nárast súm príspevkov na stravné pre zamestnancov, ktorí sú na pracovnej ceste v rámci Slovenska.

Čítať celé

Odklad daňových priznaní tento rok využil rekordný počet daňovníkov

18.4.2018  /  SITA a.s.

Odklad daňového priznania k dani z príjmov tento rok využilo vyše 200 tis. daňových subjektov. Finančná správa tak hlási doterajší rekord vo využívaní tejto možnosti.

Čítať celé

Daň z emisných kvót vo výške 80 % nebola v súlade so smernicami, tvrdí Súdny dvor EÚ

16.4.2018  /  SITA a.s.

Súdny dvor Európskej únie síce pripúšťa, že členské štáty si môžu na emisné kvóty zavádzať vlastné daňové opatrenia, tieto opatrenia však nemôžu brániť cieľom európskej smernice.

Čítať celé