Prihlásiť

Viac funkcií – len jeden plný plat

Po rokoch diskusií prišiel do praxe prvý zákon, ktorý obmedzuje poberanie odmien za viacero verejných funkcií najmä poslancami parlamentu. Jeho účelom je, aby takýto poslanec mal plný plat len z titulu funkcie poslanca NR SR a za prípadné iné funkcie platené z verejných zdrojov mal príjem najviac do výšky minimálnej mzdy. Podobný princíp bude platiť aj pre poslancov samosprávnych krajov, ktorí majú zároveň príjem za vykonávanie funkcie poslanca NR SR alebo starostu obce, primátora, alebo ich zástupcov. 

Čítať celé

Povinnosti a chyby zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia zamestnania, ak sa nedohodli inak, vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku v prípade, ak zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru, poskytnúť odstupné vo výške v závislosti od trvania pracovného pomeru a pri splnení ďalších podmienok a tiež poskytnúť odchodné v súlade so Zákonníkom práce.

Čítať celé

Bez katastra, bez vlastníctva

Na rozdiel od prevodu vlastníctva hnuteľných vecí sa pri nehnuteľnostiach vyžaduje formalizovaný proces ich evidencie a zápisu vlastníctva k nim. Existuje niekoľko druhov zápisov do katastra podľa ich účinkov. Práva k nehnuteľnostiam, ktoré sa prevádzajú na základe zmluvy, sa nadobúdajú až vkladom do katastra nehnuteľností.

Čítať celé

Obsahové náležitosti dôležitých VZN obcí

Predmetom článku je analýza a priblíženie obsahových náležitostí tých všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú priamy dosah na riadenie obcí a miest a po nedávno konaných voľbách je v ich prípade priestor na úpravu, teda nastavenie nových pravidiel medzi starostom obce a obecným zastupiteľstvom.

Čítať celé

Ako zistiť, čo na nás štát chystá

Negatívnym sprievodným javom dnešnej uponáhľanej doby je niekoľko stoviek právnych predpisov vydaných štátom každý rok. Ich sledovanie je pri takejto intenzite náročné. Je však možné sa o chystaných zmenách dozvedieť ešte v predstihu a mať dokonca možnosť ich ovplyvniť? Áno, je to možné, len to chce trocha záujmu a prekonať roztrieštenosť a pomerne malú užívateľskú prívetivosť jednotlivých zdrojov, ktorých je niekoľko.

Čítať celé

Od 1. apríla 2015 možno využívať elektronické služby pri evidencii vozidiel

1.4.2015  /  Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra spustilo od 1. apríla 2015 prvé elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla. Prostredníctvom nich si držitelia elektronického občianskeho preukazu /eID karta/ a elektronického osvedčenia o evidencii vozidla dokážu vybaviť niektoré evidenčné záležitosti s vozidlom cez internet.

Čítať celé

Krajské nemocnice majú riadiť externí manažéri

31.3.2015  /  SITA a.s.

Návrh na riešenie zadlžených nemocníc v Prievidzi, Považskej Bystrici a Myjave formou manažérskej zmluvy na dnešnom zasadnutí odporučili poslanci krajského zastupiteľstva.

Čítať celé

Príplatok za štátnu službu vo sviatok

30.3.2015  /  Ing. Jarmila Szabová

Ako zaplatiť u štátneho zamestnanca sviatok, keď v týždni, v ktorom bol sviatok, štátny zamestnanec odpracoval 5 hodín? Pracuje od 7,00 hod. do 15,00 hod. Je možné mu vyplatiť nadčasový základ s 25 % príplatkom a tiež 100 % príplatok za sviatok?

Čítať celé

Nová povinnosť pre predajcov na diaľku

20.3.2015  /  JUDr. Robert Gogola

V snahe predchádzať prípadom, keď sa pri komunikácii na diaľku nedodržiavajú pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov spotrebiteľa, bola do NR SR predolžená novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.


Nové pravidlá poskytovania podpory v sektore vína

20.3.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie, ktoré predstavuje právnu úpravu na vykonanie nových pravidiel poskytovania podpory v sektore vína.


Nové pravidlá pre zaznamenávanie informácií v sektore mlieka

20.3.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.

tst-partner-logo.png

Živnostníci po upozornení SP zaplatili 311,2 tis. eur

1.4.2015  /  SITA a.s.

Živnostníci a ostatné SZČO zaplatili za marec Sociálnej poisťovni omeškané poistné za február vo výške 311 169 eur. Urobili tak po doručení esemesky alebo e-mailovej správy, ktorá im pripomenula aktuálny nedoplatok na poistnom. Je preto v záujme každej SZČO, aby si kontakty v Sociálnej poisťovni aktualizovala.

Čítať celé

Nezamestnanosť v SR sa vyvíja podobne ako priemer EÚ

1.4.2015  /  SITA a.s.

Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne vo februári klesla na 11,3 % z januárovej úrovne 11,4 % a znížila sa aj medziročne. Februárová nezamestnanosť v eurozóne bola najnižšia od mája 2012. Miera nezamestnanosti v celej 28-člennej Európskej únii vo februári klesla na 9,8 % z januárových 9,9 %.

Čítať celé

Na Slovensku by mohlo vzniknúť až 1 400 pracovných miest

31.3.2015  /  SITA a.s.

Slovensko s najväčšou pravdepodobnosťou čakajú tri nové investície. V jednom prípade ide o rozšírenie investície a v dvoch prípadoch o nových zahraničných investorov. Celkovo by sa vďaka týmto investičným projektom malo na Slovensku preinvestovať zhruba 59 miliónov eur.

Čítať celé