Prihlásiť

Ako zvládať a riešiť konflikty?

Komunikácia sa točí okolo porozumenia a združovania ľudí, nikto však nemôže zaručiť, že spolu budú všetci vždy, za každých okolností a vo všetkom súhlasiť. V každom tíme sa stretáva viac typov osobností, a to je aj dôvod, prečo občas dochádza k nejakým nezhodám alebo konfliktom. Ku konfliktu dochádza, keď sa stretnú protichodné alebo rozdielne záujmy, ciele či motívy.

Čítať celé

Pracovná pohotovosť, práca nadčas a nočná práca

Zamestnávateľ je oprávnený nariadiť pracovnú pohotovosť na zabezpečenie nevyhnutných úloh, ale len v odôvodnených prípadoch. Prácu nadčas využíva vtedy, ak je potrebné, aby zamestnanci vynaložili väčšie množstvo práce z hľadiska splnenia určitých podnikových cieľov, ktoré by so základným fondom pracovného času nemohli dosiahnuť. Nočná práca je práca, ktorá je vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.

Čítať celé

Ako sa vyhnúť chybám a pokutám pri uzatváraní zmlúv s organizáciami zodpovednosti výrobcov

Nový zákon o odpadoch nadobudne účinnosť 1. 1. 2016, v súčasnosti prebiehajú prípravy na jeho uplatňovanie v praxi. Obce sú v tomto období oslovované osobami, ktoré majú záujem pôsobiť v budúcnosti ako organizácie zodpovednosti výrobcov pre oblasť odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Prichádza k uzatváraniu zmlúv o budúcich zmluvách, pričom sa vyskytli niektoré nesprávne postupy.

Čítať celé

Zverejnenie záznamu z kamerového systému

Na jar roku 2015 Mestský súd v Prahe zrušil pokutu firme, ktorá na svojom Facebooku zverejnila fotku zlodeja, ktorý ukradol z predajne nový elektrobicykel. V tomto článku sa pozrieme na tento rozsudok z pohľadu, ako by to vyzeralo, keby sa niečo také riešilo na Slovensku, teda podľa slovenských zákonov.

Čítať celé

Duplicita vlastníctva alebo keď je vlastníctvo v katastri spochybnené

Z rôznych historických dôvodov existujú v súčasnosti prípady, kedy je hodnovernosť údajov o vlastníkoch a ich právach k nehnuteľnostiam na listoch vlastníctva spochybnená. Ide o tzv. duplicitu vlastníctva, kedy si k jednej nehnuteľnosti uplatňuje vlastnícke právo viac navzájom nezlučiteľných osôb, pričom nejde o prípady spoluvlastníctva. Je to neželaný jav, ktorý bez jeho odstránenia spôsobuje, že s takou nehnuteľnosťou nemožno nakladať.

Čítať celé

Žiakov čaká aj v tomto školskom roku viacero testovaní

2.9.2015  /  SITA a.s.

Testy absolvujú počas školského roka žiaci piateho a deviateho ročníka základných škôl, štvrtáci si v medzinárodnej štúdii otestujú svoju čitateľskú gramotnosť.

Čítať celé

Tarifný plat a príplatky

31.8.2015  /  Ing. Jarmila Szabová,Ing. Jarmila Szabová

Môže byť súčet príplatku za riadenie a osobného príplatku vyšší ako suma tarifného platu?

Čítať celé

Odborári žiadajú sedempercentné zvyšovanie platov

26.8.2015  /  SITA a.s.

Minister školstva Juraj Draxler tvrdí, že sedempercentné zvyšovanie platov v školstve nie je v súlade s možnosťami verejných financií.

Čítať celé

Vybavovanie sťažností obvinených a odsúdených po novom

10.8.2015  /  JUDr. Robert Gogola

Dňa 6. 8. 2015 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie o návrhu novely zákona o Zbore väzenskej a justičnej strážeJeho cieľom je najmä vytvorenie osobitnej úpravy vybavovania sťažností obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.


Pripravuje sa zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu

21.7.2015  /  JUDr. Robert Gogola

Ministerstvo financií SR chce prostredníctvom návrhu novely zákona o pohľadávkach štátu zefektívniť systém vymáhania pohľadávok štátu, ktorý je v súčasnosti často zdĺhavý. 


Návrh nariadenia vlády SR na vykonanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií

10.7.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrhom nariadenia sa určuje, že predmetnou právnickou osobou je s.r.o. založená Ministerstvom financií SR, pričom jej posilnené vlastné zdroje financovania sú vo výške 20 miliónov eur.

tst-partner-logo.png

Výdavky SP na nemocenské dávky medziročne stúpli

28.8.2015  /  SITA a.s.

V prvom polroku 2014 vyplatila Sociálna poisťovňa 822 524 nemocenských dávok v celkovej výške 194 682 302 eur. Poisťovňa vypláca z nemocenského poistenia nemocenské dávky, ktorými sú nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávacia dávka.

Čítať celé

Príspevok na starostlivosť o dieťa má stúpnuť na 280 eur

27.8.2015  /  SITA a.s.

Maximálna suma príspevku na starostlivosť o dieťa by sa mala od začiatku budúceho roka zvýšiť zo súčasných 230 eur na 280 eur. Vládny kabinet schválil aj zvýšenie sumy materskej dávky od začiatku budúceho roka zo súčasných 65 % na 70 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Čítať celé

Vláda odsúhlasila trestné stíhanie právnických osôb

27.8.2015  /  SITA a.s.

Právnické osoby budú môcť byť trestne stíhané za približne 50 trestných činov. Ide o okruh trestných činov, k prijatiu ktorého nás vyzývajú medzinárodné organizácie a zaväzujú viaceré dohovory. Vláda s týmto návrhom z dielne rezortu spravodlivosti súhlasila, na rade je teraz parlament.

Čítať celé