Interpretácia územného plánu obce

Obec je základná samosprávna jednotka územnej samosprávy a ako taká má právo regulovať život na svojom území, ak jej takúto právomoc zveruje zákon. V článku sa dočítate: čo je to územný plán, kto ho vykladá a v akých situáciách a akým spôsobom má postupovať.

Čítať celé

Veľká novela katastrálneho zákona od 1. októbra 2018

Novela katastrálneho zákona, ktorá nadobudne účinnosť 1. 10. 2018 sleduje najmä potreby zrýchlenia registrácie nehnuteľností a prípravy na nové plnohodnotné elektronické služby katastra pre verejnosť.

Čítať celé

Vybrané praktické problémy súvisiace s voľbami do orgánov samosprávy obcí 2018

Dňa 10. novembra 2018 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí. V nasledujúcej téme sa preto pokúsime načrtnúť riešenia niektorých problémov, ktoré v praxi môžu nastať, no na ktoré volebný kódex výslovne riešenia neposkytuje.

Čítať celé

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Veľká novela zákona o obecnom zriadení vykonaná zákonom č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2018 priniesla zásadnú zmenu v odmeňovaní poslancov, členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov a členov výborov mestskej časti – neposlancov.

Čítať celé

Určenie počtu zamestnancov školy

V školách a školských zariadeniach sa počet zamestnancov určuje tak, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces a prevádzka školy alebo školského zariadenia. 

Čítať celé

Aktualizácia komentára k zákonu o odpadoch

24. 9. 2018

Cieľom novely zákona o odpadoch účinnnej od 1. augusta 2018 je určiť okruh povinných subjektov, tzn. výrobcov obalov, ktorí sú povinní v zmysle zákona o odpadoch financovať triedený zber odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu, pozriete si aktualizované znenia ustanovení § 27, 28, 32, 44, 52, 135d komentára.

Čítať celé

Základné chyby v nastavení Google Ads kampaní a tip na záver | Inzercia

21. 9. 2018

Počas pôsobenia v agentúre prešlo našimi rukami nespočetné množstvo kampaní, ktoré sme analyzovali, či prerábali.

Čítať celé

Zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania od 1. 1. 2019

17. 9. 2018  /  Mgr. Katarína Hreusová

Už budúci rok nás čaká „veľká“ novela zákona, ktorá prinesie výrazné zmeny do oblasti verejného obstarávania. Prejdite si podrobne jednotlivé zmeny spolu s Mgr. Katarínou Hreusovou a pripravte sa tak na novinky, ktoré sa chystajú od januára 2019.

Čítať celé

Pripravovaná rozsiahla novela zákona o verenom obstarávaní

14. 9. 2018  /  Redakcia

Národná rada SR schválila do druhého čítania návrh rozsiahlej novely zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.


Vláda schválila zmenu Občianskeho zákonníka

23. 8. 2018  /  Redakcia

Vláda schválila úpravy v Občianskom zákonníku, v dôsledku ktorých nebude možné premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy vymáhať ani platne zabezpečiť.  


Pripravovaná zmena zákona o registri partnerov verejného sektora

9. 8. 2018  /  Redakcia

Návrh zmien v protischránkovom zákone, ktoré si vyžiadala doterajšia aplikačná prax.

tst-partner-logo.png

Sociálni partneri sa na minimálnej mzde nedohodli, sumu opäť určí vláda

25. 9. 2018  /  SITA a.s.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny na rokovanie vlády predloží vlastný návrh na zvýšenie hrubej minimálnej mzdy zo súčasných 480 eur na 520 eur.

Čítať celé

VšZP rozoslala poistencom 614 tisíc výsledkov ročného zúčtovania

24. 9. 2018  /  SITA a.s.

Najväčší nedoplatok za rok 2017 bol 278 632,12 eura a najväčší preplatok 253 286,06 eura.

Čítať celé

Parlament odobril súkromné pálenie alkoholu pre vlastnú spotrebu

21. 9. 2018  /  SITA a.s.

Oproti pôvodnému návrhu sa veková hranica súkromného výrobcu alkoholu pre vlastnú spotrebu posunula z 18 na 21 rokov. Poslanci tiež schválili návrh, aby sa výroba destilátov neobmedzovala len výlučne na vlastné dopestované ovocie, ale aby zahŕňala aj med z vlastnej produkcie.

Čítať celé