Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a v noci od 1. mája 2019

Od 1. mája 2019 sa začína druhá etapa zvyšovania mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a v noci.

Čítať celé

Voľba hlavného kontrolóra obce

Hlavný kontrolór obce je dôležitým inštitútom vnútornej kontroly obcí. Hoci to zákon o obecnom zriadení výslovne neuvádza, funkciu hlavného kontrolóra musí mať obsadenú každá obec bez ohľadu na veľkosť a úlohy.

Čítať celé

Obecné podniky

Zákon o obecnom zriadení ukladá obciam a mestám zabezpečovať rozsah služieb a výkonov, ktorých väčšinu možno zahrnúť pod používané spojenie „komunálne služby“. Tento príspevok sa venuje zabezpečovaniu uvedených činností obecnými podnikmi prehľadovou formou.

Čítať celé

Informácie o účtoch pre neziskové organizácie

On-line publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období 2019.

Čítať celé

Smernica na vypracovanie kontraktov medzi ústredným orgánom štátnej správy a organ. v jeho pôsobnosti

Kontrakt je považovaný za zmluvu povinne zverejňovanú a jej nezverejnenie považuje MF SR za porušenie finančnej disciplíny, nemožno deklarovať, že kontrakt je z právneho hľadiska nezáväzný.

Čítať celé

Zdanenie príjmu z predaja príspevkovej organizácie

20. 5. 2019  /  Ing. Simona Jurišová

Umelecký súbor, je príspevkovou organizáciou štátu pod MK kultúry SR. Organizácia začala predávať svoje CD, DVD (tanečného súboru a speváckeho zboru). Podlieha predaj CD a DVD dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov?

Čítať celé

Zverejňovanie zmlúv pre štátnu správu s praktickými príkladmi - nové videoškolenie

16. 5. 2019  /  Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Vo videoškolení s kontrolórom v územnej samospráve získate praktický návod, ako v štátnej správe správne zverejňovať zmluvy, a to prostredníctvom konkrétnych príkladov, ktoré môžu v praxi nastať.

Čítať celé

Upozornenie pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov (2 % z dane)

13. 5. 2019  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Podľa zákona o dani z príjmov v platnom znení je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb povinný zverejniť v Obchodnom vestníku presnú špecifikáciu jeho použitia.

Čítať celé

Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby

20. 5. 2019  /  Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.


Vláda schválila návrh zákona o zastavení starých exekúcií

25. 4. 2019  /  Redakcia

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2019 schválila návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní.


Pripravovaná novela Zákonníka práce v súvislosti s vysielaním pracovníkov

8. 4. 2019  /  Redakcia

Ministerstvo práce, socálnych vecí a rodiny predložilo do MPK návrh zmeny Zákonníka práce. Návrh súvisí s povinnosťou transpozície smenice EÚ o vysielaní pracovníkov.

tst-partner-logo.png

Európsky parlament schválil návrh zákona o ochrane autorských práv

27. 3. 2019  /  SITA a.s.

Najkontroverznejšia časť zákona vyžaduje, aby firmy ako YouTube a Facebook boli zodpovedné za ochranu autorských práv v prípade materiálov zverejnených na ich platformách.

Čítať celé

Súkromné osoby by nemali zabúdať na priznanie príjmov z prenájmu

26. 3. 2019  /  SITA a.s.

Ak daňovník prenajíma nehnuteľnosť, nesmie zabudnúť zahrnúť do daňového priznania aj tieto príjmy. Finančná správa vie identifikovať, či daňovník priznal aj takéto dodatočné príjmy, a kontroluje to. Týka sa to najmä súkromných osôb, ktoré prenajímajú byt bez živnostenského oprávnenia.

Čítať celé

Podnikatelia už môžu žiadať o pridelenie kódu na eKasu

18. 3. 2019  /  SITA a.s.

Daňové subjekty, ktorým vznikne povinnosť evidencie tržieb po 1. apríli, už budú musieť mať registračné pokladne napojené on-line na finančnú správu.

Čítať celé