Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Memorandum sa vzťahuje na všetkých štátnych zamestnancov a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (nevzťahuje sa na pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a učiteľov vysokých škôl).

Čítať celé

Obec a susedské spory

Najmä v menších obciach sa na starostu často obracajú obyvatelia so svojimi problémami so susedmi. Často ide napr. o prípady, kedy druhého suseda obťažuje chov domácich zvierat, včiel, presahovanie stromov, kríkov alebo stavby suseda na jeho pozemok, hluk a pod., prípadne rôzne schválnosti a iné zlomyseľné konania. Môže ale ísť aj napr. o spory o vlastníctvo pozemku alebo priebeh jeho hranice.

Čítať celé

Depozitný účet v otázkach a odpovediach

Čitateľovi je ozrejmený spôsob zákonného nakladania s depozitným účtom, obmedzenia a časové limity upravené zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Čítať celé

Zmeny v zostavovaní rozpočtu na rok 2018 a v rozpočtovaní v roku 2018

Novela č. 243/2017 Z. z. zákona č. 523/2004 Z. z. účinná od 1. januára 2018 znamená zmenu pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2018 a v rozpočtovaní v roku 2018.

Čítať celé

Pracovná zmluva hlavného kontrolóra obce a samosprávneho kraja

Pracovná zmluva je medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja.

Čítať celé

Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. novembra 2017 - nové videoškolenie

22.11.2017

Vo videoškolení sa zameriame na zmeny vo vybraných ustanoveniach zákona ako je napríklad zmena finančného limitu pre verejné obstarávanie nákupu potravín pre školské stravovacie zariadenia, DSS a zariadenia pre seniorov, ako aj iných zariadení podľa osobitných predpisov. Novela rozširuje zoznam výnimiek z pôsobnosti ZVO pre podlimitné zákazky a ZsNH. Zmeny sa taktiež týkajú aj úpravy veľmi dynamického spôsobu verejného obstarávania.

Čítať celé

Platy v štátnej a verejnej službe od januára stúpnu o 4,8 %

21.11.2017  /  SITA a.s.

Zástupcovia vlády sa na zvýšení platov v štátnej a verejnej službe od januára o 4,8 % dohodli s odborármi počas rokovania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú správu na rok 2018.

Čítať celé

Podnikanie príspevkovej organizácie

17.11.2017  /  Ing. Zuzana Uríková

Príspevková organizácia, kultúrna inštitúcia – múzeum, nemá podnikateľskú činnosť. Prenajíma nebytové priestory podnikateľom. Keď chce príspevková organizácia prenajímať priestory, musí mať podnikateľskú činnosť?

Čítať celé

Vláda SR predložila návrh plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018

20.11.2017  /  Redakcia

Návrh plánu obsahuje celkom 54 legislatívnych úloh vlády, z čoho je 43 návrhov zákonov  a 11 návrhov nariadení vlády. 


Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra

27.10.2017  /  S-EPI, s.r.o.

Návrh Ministerstva spravodlivosti má odbremeniť registrové súdy od presne vymedzenej nesporovej časti agendy obchodného registra.


Pripravovaná zmena zákona o slobode informácií

28.9.2017  /  Redakcia

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený vládny návrh zmeny zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, s dátumom ukončenia MPK 10. 10. 2017.

tst-partner-logo.png

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšia

23.11.2017  /  SITA a.s.

Dôvodom zvýšenia najvyšších možných nemocenských dávok je nárast maximálneho denného vymeriavacieho základu z 58,0603 eura na 59,9672 eura.

Čítať celé

Premiér Fico predstavil sociálny balíček pre pracujúcich a nezamestnaných

20.11.2017  /  SITA a.s.

Od mája budúceho roka sa majú zvýšiť príplatky za prácu v noci a počas sviatku. Súčasne sa má zaviesť príplatok za prácu v sobotu a nedeľu.

Čítať celé

Prezident podpísal miernejšie posudzovanie nelegálneho zamestnávania

20.11.2017  /  SITA a.s.

Parlament legislatívnu úpravu odobril v októbri, pričom poslanci súčasne schválili tzv. generálny pardon pre zamestnávateľov, u ktorých bolo pre oneskorené prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne konštatované nelegálne zamestnávanie.

Čítať celé