Agentúra MPSVR vyhlásila výzvu na podporu opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila koncom júna výzvu na podporu opatrovateľskej služby prostredníctvom dopytovo-orientovaného projektu.

Image21258

SITA | 10. 07. 2018

Celkovo by na výzvu malo ísť z Európskeho sociálneho fondu viac ako 32 miliónov eur. Do výzvy sa môžu zapojiť verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb z celého Slovenska. Podpora opatrovateľskej služby spočíva v príspevku na mzdu opatrovateľky, a to vo výške 570 eur na jedno pracovné miesto.

"Cieľom tejto výzvy je zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb," uviedol v tlačovej správe generálny riaditeľ IA MPSVR Martin Ružička.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia predkladať v rámci výzvy na podporu opatrovateľskej služby v troch kolách. Termín uzatvorenia prvého kola je stanovený na 31. augusta 2018. "Nakoľko bol o vyhlásenie tejto výzvy veľký záujem, termín podávania žiadostí je nastavený na takzvaný princíp rovnakej štartovacej čiary, aby mal každý žiadateľ rovnakú možnosť úspechu,“ informoval Ružička.

Žiadatelia tak môžu predkladať svoje žiadosti od 17. augusta 2018. Projekty budú hodnotiť externí hodnotitelia, čím sa podľa agentúry zabezpečí transparentnosť celého procesu. Uzatvorenie predkladania žiadostí v rámci druhého kola je stanovené na 26. októbra, tretie kolo by malo byť ukončené 14. decembra.

"Pri každej výzve k dopytovaným projektom organizujeme pre potenciálnych žiadateľov informačné semináre. Tentokrát ich zrealizujeme počas jedného týždňa v Trnave, Nitre, Košiciach, Žiline a v Trenčíne," povedal Ružička. Na týchto informačných seminároch záujemcom pracovníci agentúry vysvetlia samotnú výzvu, príručku pre žiadateľa a zodpovedia na ich otázky.

V rámci Národného projektu Podpory opatrovateľskej služby, ktorý trval od apríla 2014 do apríla 2018, bolo doteraz podporených 251 subjektov, 3 795 opatrovateľov a vďaka nemu bolo opatrovaných 5 537 ľudí.

Poznámka redakcie:

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: sita a.s.

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

11.07.2018