Čo čaká nezvolených starostov a poslancov pri skončení funkcie po voľbách

Jesenné komunálne voľby sa blížia (uskutočnia sa 10. 11. 2018) a treba počítať s tým, že nie všetci doterajší starostovia, primátori a poslanci budú znova zvolení. Aké záležitosti budú musieť ešte v súvislosti s výsledkom volieb uzavrieť, pričom najviac úloh čaká, pochopiteľne, doterajších starostov a primátorov.

Image39961

Jesenné komunálne voľby sa uskutočnia sa 10. 11. 2018 a treba počítať s tým, že nie všetci doterajší starostovia, primátori a poslanci budú znova zvolení. Ich neúspech vo voľbách však neznamená okamžitý zánik všetkých ich práv a povinností; naopak, niektoré záležitosti budú musieť ešte v súvislosti s výsledkom volieb uzavrieť, pričom najviac úloh čaká, pochopiteľne, doterajších starostov a primátorov.

1. Povinnosť zvolať a uskutočniť ustanovujúce rokovanie obecného zastupiteľstva

Najdôležitejšou povinnosťou doterajšieho starostu je zvolať ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Toto sa musí zvolať tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb (§ 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – ďalej aj len „ZOZ“). Pri príprave ustanovujúceho zasadnutia doterajší starosta úzko spolupracuje s novozvoleným starostom, pretože ten sa zložením sľubu na ustanovujúcom zasadnutí ujíma svojej funkcie a ďalej vedie zasadnutie už len on. Spolupracuje taktiež s miestnou volebnou komisiou, ktorá odovzdá novozvolenému starostovi a zvoleným poslancom osvedčenia o zvolení (§ 191 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva).

Obsahom ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva je najmä:

  • informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb v obci,
  • zloženie sľubu nového starostu,
  • zloženie sľubu zvolených poslancov,
  • zriadenie obecnej rady (ak sa zastupiteľstvo rozhodne ju mať) a komisií obecného zastupiteľstva,
  • určenie platu starostu,
  • poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť rokovania obecného zastupiteľstva.

Funkčné obdobie (funkcia) doterajšieho starostu zaniká zložením sľubu novozvoleného starostu (§ 13 ods. 1 ZOZ), ktorý sa týmto aktom ujíma svojej funkcie a začína mu tým jeho funkčné obdobie. Týmto momentom aj novozvolený starosta preberá vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Detailný návod na prípravu a priebeh ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v minulosti zvyklo pripraviť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo forme Metodického návodu pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

29.10.2018