Čo prinesie nové nariadenie o ochrane osobných údajov v rokoch 2017 a 2018?

Sú to štyri roky, čo máme nový zákon o ochrane osobných údajov, a už sa pomaly musíme pripravovať na ďalší. V tomto prípade to však nie je Úrad na ochranu osobných údajov SR, čo si vymyslel nový zákon, ale Európska únia, ktorá prináša nový právny rámec ochrany osobných údajov.

tt_tabula-s-kresbamiDňa 4. mája 2016 bolo v úradnom vestníku Európskej únie uverejnené nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“). Nariadenie je legislatívny akt Európskej únie, ktorý má všeobecnú platnosť, je záväzný vo svojej celistvosti, je priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch. Na jeho platnosť nie je potrebná ratifikácia ani žiadny vykonávací predpis zo strany legislatívneho orgánu členského štátu.

Nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 24. mája 2016 a uplatňovať sa začne dňa 25. mája 2018 uplynutím dvojročného prechodného obdobia.

Nariadenie vo viacerých ustanoveniach uvádza, že podrobnosti sa upravia vnútroštátnym predpisom. Z toho dôvodu úrad pripravuje nový zákon o ochrane osobných údajov. Nový zákon o ochrane osobných údajov je v súčasnosti v pripomienkovom konaní.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé jeho znenie nájdete tu.

 

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

AUTOR

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macka_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

Dátum publikácie

26.06.2017