Daň z emisných kvót vo výške 80 % nebola v súlade so smernicami, tvrdí Súdny dvor EÚ

Súdny dvor Európskej únie síce pripúšťa, že členské štáty si môžu na emisné kvóty zavádzať vlastné daňové opatrenia, tieto opatrenia však nemôžu brániť cieľom európskej smernice.

SITA | 12.4.2018

Zavedenie 80-percentnej dane z emisných kvót, ktorá sa na Slovensku uplatňovala v rokoch 2011 a 2012, nebolo v súlade s európskou smernicou. Skonštatoval to Súdny dvor Európskej únie.

"Predmetná daň nerešpektuje zásadu bezodplatného prideľovania emisných kvót skleníkových plynov, a preto ohrozuje cieľ smernice," skonštatoval súdny dvor, podľa ktorého členské štáty síce sú oprávnené prijať daňové opatrenia v súlade s využitím emisných kvót, avšak tieto opatrenia nesmú ohroziť cieľ smernice.

Na súdy sa kvôli uplatneniu tejto dane obrátila spoločnosť PPC Energy. Krajský súd v Bratislave konajúci vo veci položil súdnemu dvoru otázku, či smernica bráni takejto dani. Súdny dvor pripomína, že cieľom smernice je poskytnúť podnikom podliehajúcim systému obchodovania s kvótami možnosť znížiť emisie skleníkových plynov takým spôsobom, aby sa nenarušila ich konkurencieschopnosť. V tomto kontexte smernica stanovuje, že v období 2008 až 2012 členské štáty mali prideľovať najmenej 90 % kvót bezodplatne.

Súdny dvor zdôrazňuje, že hospodárska hodnota kvót predstavuje základný kameň systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, keďže perspektíva predaja nevyužitých kvót vedie hospodárske subjekty k investovaniu do opatrení na zníženie ich emisií. "Pre riadne fungovanie tohto systému je preto podstatné, aby daň vyberaná členským štátom nespôsobila stratu tejto hospodárskej hodnoty. Keďže sporná daň oberá podniky o takmer celú hospodársku hodnotu kvót, tieto podniky strácajú všetky stimuly podporovať znižovanie ich emisií skleníkových plynov," informuje Súdny dvor Európskej únie.

Zavedenie dane z emisných kvót presadilo ministerstvo financií v závere roka 2010, a to s cieľom získať do štátneho rozpočtu prostriedky, ktoré by aspoň sčasti vykryli stratu spôsobenú prvou vládou Roberta Fica. Tá totiž podľa bývalého ministra financií Ivana Mikloša nekonala pri prideľovaní emisných kvót v roku 2007 v súlade s verejným záujmom, ale v záujme firiem. Predmetom dane boli zapísané emisné kvóty v rokoch 2011 a 2012, pričom výnosy firiem z predaja emisných kvót sú zdanené 80-percentnou sadzbou dane.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

16.04.2018