Dobrovoľníctvo 2019

Nadácia Kia Motors Slovakia sa rozhodla aj v roku 2019 podporiť dobrovoľnícke aktivity neziskových organizácii v žilinskom regióne.

Od vás by sme chceli odporučiť organizácie, v ktorých ste sami aktívni ako dobrovoľníci alebo inak zaangažovaní a stali by ste sa keymanmi = sprostredkovateľmi medzi touto organizáciou a Nadáciou Kia Motors Slovakia. Pomáhali by ste s komunikáciou a organizovaním dobrovoľníckych aktivít.

Čo ponúkame organizácii?

 • Z nadácie dostane grant vo výške  maximálne 1 000 eur na podporu dobrovoľníckych aktivít (s touto sumou je potrebné rátať pri plánovaní rozpočtu v rámci projektovej žiadosti).

Aké podmienky je potrebné splniť?

 • Projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 31. marca 2019.
 • Projektová žiadosť musí obsahovať návrh dobrovoľníckej aktivity vrátane počtu potrebných dobrovoľníkov a detailný rozpočet.
 • Realizácia dobrovoľníckych aktivít a celého projektu musí byť uskutočnená v období apríl – september 2019.
 • Záverečná správa obsahujúca zoznam dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili dobrovoľníckej aktivity, ako aj názov a dátum podujatia, musí byť vypracovaná do Septembra 2019.
 • Plánované dobrovoľnícke aktivity musia byť realizované v Žilinskom kraji.

Oprávnené náklady z grantu:

 • materiál, vybavenie, nástroje, pomôcky potrebné na realizáciu dobrovoľníckej aktivity.

Neoprávnené náklady:

 • režijné náklady organizácie (prenájom kancelárií, mobil, energie),
 • administrácia projektu (mzdy pracovníkov žiadateľa),
 • cestovné náklady a ubytovanie,
 • občerstvenie.

Podať projekt je možné prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk. Pred vstupom do systému je potrebná nová registrácia organizácie. Postup nájdete priamo na webovej stránke. Dôležité upozornenie, pri registrácii si prosím vyberte grantový program – Dobrovoľníctvo 2019.

Po registrácii sa môže nezisková organizácia už prihlásiť na webový portál a začať s prípravou projektu. Uzávierka na odoslanie projektového formulára je 31. marca 2019.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa registrácie projektov, kontaktujte projektovú koordinátorku Luciu Holúbkovú (holubkova@nadaciakia.sk).

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Nadácia KIA

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.