Interpretácia územného plánu obce

Obec je základná samosprávna jednotka územnej samosprávy a ako taká má právo regulovať život na svojom území, ak jej takúto právomoc zveruje zákon. V článku sa dočítate: čo je to územný plán, kto ho vykladá a v akých situáciách a akým spôsobom má postupovať.

Image17414

Obec je základná samosprávna jednotka územnej samosprávy a ako taká má právo regulovať život na svojom území, ak jej takúto právomoc zveruje zákon. Obec podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a noviel (§ 117 ods. 1) je zároveň aj stavebný úrad. Teda v tomto prípade realizuje prenesený výkon štátnej správy. Na úvod článku o výklade územného plánu je potrebné povedať ešte znenie Ústavy Slovenskej republiky, a to čl. 2 ods. 2 a 3. Tieto články hovoria o dvoch protichodných situáciách, a to konaní štátu (štátnej správy, teda v našom prípade stavebného úradu), ktorý môže konať len na základe zákona a v jeho medziach, a konaní občana, fyzickej a právnickej osoby, ktorá môže konať to, čo nie je zakázané. Po tomto úvode si odpovieme na niekoľko otázok, a to čo je to územný plán, kto ho vykladá a v akých situáciách a akým spôsobom má postupovať.

Čo je to územný plán? Je svojím spôsobom zákon obce, ktorý reguluje – určuje, aká forma výstavby je kde pre obec vhodná a aká je naopak vylúčená. Definuje ho § 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a noviel o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Z právneho hľadiska sa hovorí o tom, že územný plán je svojím spôsobom zákon obce, teda, že je to normatívny akt. Ako taký musí byť textovo:

a) určitý, teda povinnosti v ňom musia byť dostatočne určité, aby nebolo možné zneužitie práva;

Príklad: Na danom území (XY) je vylúčená výstavba rodinných domov (správne riešenie). Na danom území (XY) je vylúčená domová výstavba (nesprávne riešenie, keďže poskytuje široký priestor pre dezinterpretáciu a svojvôľu). Veľmi častý negatívny príklad je aj tzv. % zelenej plochy. Formulácia, kde sa len uvádza % zelenej plochy bez špecifikácie, či je to na pozemok, stavbu, územie obce, je veľmi všeobecná.

b) keďže ide o normatívny akt, musí byť aj dostatočne abstraktný, teda všeobecný;

Príklad: Na danom území sa zakazuje výstavba na účel prevádzky obchodov s drogériou (nesprávne riešenie). Správna forma riešenia je všeobecné vylúčenie polyfunkcie alebo predajní, ak je to zámerom obce.

c) Zákaz musí byť z dôvodu právnej istoty jasne a zrozumiteľne formulovaný .

Textová formulácia by mala mať jasný imperatívny spôsob

Príklad: V danom území nie je vhodné stavať priemyselné budovy (nesprávny príklad). V danom území sú vylúčené, zakázané, neprípustné stavby priemyselných budov (správne riešenie).

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

AUTOR

JUDr. Martin Píry, Ph.D

autor_X-X_120x180.jpg

Správne konanie, stavebné právo, exekučné právo, právo životného prostredia, samospráva.

Dátum publikácie

24.09.2018