Kľúčový poriadok školy

Z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku je dôležité, aby každá organizácia/škola mala upravený postup pri používaní, evidencii, odovzdávaní a úschove kľúčov od budov, ktoré organizácia/škola vlastní alebo má v správe.

Image38765

Z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku je dôležité, aby každá organizácia/škola mala upravený postup pri používaní, evidencii, odovzdávaní a úschove kľúčov od budov, ktoré organizácia/škola vlastní alebo má v správe. Pre tento postup sa v aplikačnej praxi zaužíval názov kľúčový poriadok alebo kľúčový režim. Organizácie/školy majú tento postup upravený buď formou internej smernice, alebo, čo je v praxi obvyklejšie, je tento postup súčasťou prevádzkového poriadku organizácie/školy. Rozhodnutie, akú formu si zvolí, je na samotnej organizácii/škole.

Z nášho pohľadu je dôležitý obsah, ktorý musí byť vždy zohľadnený na konkrétne podmienky organizácie/školy. My sme v našom vzore zvolili príklad priameho používania, evidencie, odovzdávania a úschovy kľúčov, v našom vzore neuvažujeme s existenciou vrátnice, naopak, uvažujeme so zavedením elektronického kľúča. Varianty riešenia sú rôzne, a preto je naozaj dôležité vychádzať z konkrétnych podmienok organizácie/školy.

 

_____________________________________________________________________

(názov školy/organizácie)

 

SMERNICA Č. ____/ ______
KĽÚČOVÝ PORIADOK

Článok 1

Účel smernice

Smernica upravuje základné vzťahy a povinnosti zamestnancov _________________________ (uviesť názov školy/organizácie) pri používaní, evidencii, odovzdávaní a úschove kľúčov od vstupov do všetkých priestorov a miestností budov školy/organizácie.

Článok 2

Používanie kľúčov

...

Smernica je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

03.07.2018