Legislatívne zmeny v údržbe chodníkov

Zásadné zmeny v údržbe chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam s účinnosťou od 20. mája 2018, o ktoré boli doteraz povinní starať sa ich vlastníci/užívatelia.

Image38216

Bez väčšej pozornosti došlo v parlamente ku schváleniu novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá však bude mať na obce a mestá závažný vplyv. Ide o zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý ale v novelizačnom článku II prináša aj zmeny v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Zrejme takýto pomerne nevhodný spôsob novelizácie nesúvisiaceho zákona spôsobil neprehľadnosť a malú pozornosť venovanú tejto zmene.

Zásadné zmeny v údržbe chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam

Evidentne najvýznamnejšou zmenou je vypustenie doterajšej povinnosti odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom, pričom túto povinnosť doteraz mali vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností (doterajší § 9 ods. 2 zákona o pozemných komunikáciách). Taktiež sa vypúšťa ustanovenie § 9a ods. 4, podľa ktorého vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedali za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

Po novom tak podľa § 9 ods. 2 zákona o pozemných komunikáciách bude platiť, že závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

28.05.2018