Máme radi východ 2019

Karpatská nadácia otvorila 9. grantovú výzvu Máme radi východ.

Cieľom výzvy programu MÁME RADI VÝCHOD je podporiť projekty v našom regióne, ktoré prispejú:

  • k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu
  • k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času
  • k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti

Kto môže podať žiadosť

O finančnú podporu  sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy z Prešovského a Košického kraja.

Maximálna výška grantu na projekt je 2 500 EUR, a celkovo fond prerozdelí 10 700 EUR

Navrhované projekty musia byť zrealizované v období od 1. júla – 31. decembra 2019.

Si začiatončík v oblasti žiadania o podporu?

Nemaj obavy, ak plánuješ podať svoj prvý projekt. Práve naopak. Žiadatelia, ktorí nezískali žiaden grant za posledné 3 kalendáre roky od Karpatskej nadácie, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.

Výzva je otvorená od 18. februára do 15. apríla 2019. Svoju žiadosť o finančnú podporu podajte online na granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v pondelok 15. apríla 2019.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia je regionálna nezisková organizácia, ktorá ako jediná na Slovensku pôsobí predovšetkým na území východného Slovenska – košického a prešovského kraja.