Máte školy vo vašich mestách a obciach plné starého elektra? Vymeňte ho za lopty a získajte pre žiakov zaujímavé bonusy! | Inzercia

Počuli ste už o projekte Vymeňte elektroodpad za lopty? Od roku 2014 sa doň zapojilo 330 škôl z celého Slovenska, ktoré odovzdali viac ako 214 ton elektroodpadu a za vyzbierané kilogramy dostali takmer 700 športových lôpt.

Od januára sa systém odmeňovania rozšíril o ďalšie bonusy. K loptám teraz môžu školy získať lietajúce taniere, švihadlá či volejbalovú sieť.

Povinnosti zriaďovateľa pri ekologickej recyklácii elektrozariadení

Každá škola má vo svojom majetku evidované množstvo elektrozariadení – od kalkulačiek a magnetofónov cez počítače, tlačiarne až po televízory a rôzne veľké spotrebiče. Keď doslúžia, zriaďovateľ je povinný postarať sa o ich ekologickú recykláciu a v prípade kontroly sa preukázať príslušným potvrdením.

Už od roku 2014 bezplatne odváža vyradené elektrozariadenia zo škôl a školských zariadení organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s. Okrem zabezpečenia samotného odvozu škole vystaví aj príslušné potvrdenia a za odmenu poskytne športové lopty pre žiakov. „Do projektu Vymeňte elektroodpad za lopty sa zapojilo už 330 škôl, ktoré od nás za vyzbierané kilogramy dostali 667 športových lôpt,“ hovorí Lívia Burzová zo spoločnosti SEWA, a.s.

Nové odmeny pre školy

Začiatkom tohto roka sa systém odmeňovania rozšíril. Školy môžu spolu s vyradeným elektrom odovzdávať aj použité prenosné batérie. „Ak škola odovzdá staré elektrozariadenia v objeme do 150 kg, získa dva lietajúce taniere. Po dosiahnutí hranice 151 kilogramov k nim dostane aj futbalovú loptu. Ak škola odovzdá viac ako 401 kg elektroodpadu, získa navyše dve švihadlá a pri dosiahnutí hranice 601 kg pribudne k odmenám volejbalová lopta. Ak sa škole podarí prekročiť hranicu 1 200 kg elektroodpadu, darujeme jej ako bonus volejbalovú sieť. V prípade, že nám škola spolu s elektroodpadom odovzdá aj 100 kg prenosných batérií, získa navyše jednu futbalku“ dodáva. L. Burzová.

Každá zapojená škola automaticky získa Zelený certifikát a sériu audio nahrávok Nehádžme všetko do jedného vreca! určenú pre školský rozhlas. Žiaci a študenti sa z nich dozvedia, ako a prečo je dôležité triediť odpad.

O bezplatný odvoz a likvidáciu elektroodpadu môžu školy požiadať prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.sewa.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 4910 6827.

sewa

Dátum publikácie

13.04.2018