Memorandum o úprave platov 2018

Neoddeliteľnú súčasť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych zamestnancov a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2017 a 2018 tvorilo Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Image39765

Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme tvorilo prílohu ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na rok 2017.

Memorandum uzatvorili zmluvné strany, ktorými boli zástupcovia poverení vládou a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov v súlade s § 3 písm. e) a f) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov ako zástupcovia zamestnávateľov a Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska a Všeobecný odborový zväz, ako zástupcovia zamestnancov.

V Memorande sa zástupcovia zamestnávateľov zaviazali zamestnancom v štátnej službe a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme zvýšiť ich platy v termíne od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 a od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 na úrovni 2 % priznaných funkčných platov a valorizovať platové tarify a stupnice platových taríf od 1. januára 2018 o 4 %. Zároveň sa zaviazali vytvoriť finančné predpoklady súvisiace s napĺňaním uvedených záväzkov tak, že zamestnancovi bude poskytnutá odmena vo výške 2 % z funkčného platu zamestnanca priznaného k 1. 9. 2017 za každý plne odpracovaný mesiac od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 alebo alikvotne krátená odmena v závislosti od trvania štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru zamestnanca v uvedenom období.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jarmila Belešová

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Jarmila Belešová

Celú svoju profesijnú kariéru pracuje v rezorte školstva; 21 rokov pôsobí na Ministerstve školstva SR, z toho cca 17 rokov ako riaditeľka personálneho odboru. Celý čas  sa venuje odmeňovaniu a pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov rezortu školstva vrátane štátnych zamestnancov. Je spoluautorkou právnych predpisov z oblasti odmeňovania a iných pracovnoprávnych predpisov a je členkou pracovných skupín na prípravu zákonov platných pre oblasť verejnej a štátnej správy a rezort školstva. Dlhoročne pôsobí ako lektorka v uvedenej oblasti aj ako autorka odborných článkov.  

Dátum publikácie

08.10.2018