Na Slovensku sa zrecyklovalo už vyše milióna kusov chladničiek a mrazničiek!

Ekologickej likvidácii starých chladničiek a mrazničiek treba venovať špeciálnu pozornosť. Ak sú vyrobené pred rokom 1996 obsahujú škodlivý freón.  

Pri amatérskom rozoberaní spotrebiča však tento plyn môže uniknúť  a závažným spôsobom poškodiť ozónovú vrstvu. Jej stenčovanie je jednou z príčin skleníkového efektu a globálneho otepľovania a zvyšuje tiež riziko vzniku rakovinových ochorení, narušenia imunitného systému či poškodenia zraku.

Približne polovica chladničiek, ktoré sa dnes dostávajú na Slovensku do zberu obsahuje freóny. Chladničky vyrobené po roku 1996 už freón neobsahujú. Výrobcovia vyvinuli nové chladivá, ktoré ozónovú vrstvu nepoškodzujú. Najčastejšie sa dnes používa izobután. Ten však tiež patrí k skleníkovým plynom a musí sa zo starých chladničiek najskôr odborne odsať tak, aby neunikol do vzduchu. Pre všetky chladničky preto platí, aby sme ich kompletné odovzdali do zberu. Len zo zberných miest sa môžu dostať na ekologickú recykláciu, vďaka ktorej freón či iné chladivo neunikne do okolia.

Vedeli ste, že?

 • Jedna chladnička vyrobená pred rokom 1996 obsahuje priemerne 400 gramov freónu. Ak toto množstvo unikne do vzduchu, poškodí ho rovnako ako 4 tony oxidu uhličitého. Toľko CO2 vypustí do ovzdušia auto, ktoré prejde zhruba 20 tisíc kilometrov.
 • Jeden veľký strom dokáže absorbovať zo vzduchu približne 10 kg CO2 za rok. Aby pohltil 4 tony CO2, potreboval by na to až 400 rokov. Len jediná stará chladnička odovzdaná do zberu v kompletnom stave pomôže ovzdušiu rovnako ako jeden veľký strom za 400 rokov.
 • Recykláciou elektroodpadu získavame druhotné suroviny, ktoré šetria prírodné zdroje surovín. Recyklácia železa napríklad ušetrí až 90% primárnej suroviny a významné množstvo energie a vody, ktoré by sa museli pri ťažbe železnej rudy využiť. Redukuje sa tiež znečistenie vôd a vznik odpadu z ťažby. Materiál či suroviny získané zo starých spotrebičov sa môžu použiť aj ako zdroj pre výrobu alternatívnej energie. 
 • Ï ENVIDOM od počiatku svojej činnosti na Slovensku vyzbieral a zrecykloval vyše 1 000 000 kusov  starých chladničiek a mrazničiek.  Vynaložil na to 19,5 milióna EUR. Recykláciou týchto spotrebičov sa získalo:  

  - 23 974 ton železa, z ktorého sa môžu vyrábať stavebné konštrukcie, lešenie či nosné trámy,

  6 719 ton plastov využiteľných na výrobu mnohých iných plastových výrobkov, 

  5 293 ton polyuretánového prachu, ktorý sa pridáva napríklad do materiálov používaných pri  zatepľovaní budov,

  1 781 ton hliníka, ktorý je recyklovateľný donekonečna bez straty jeho kvality,

  838 ton medi, ktorej získavanie v prírode je veľmi drahé,  

  311 ton skla, ktoré tiež tavením nestráca svoje vlastnosti a môže sa neustále recyklovať.

Zber a recyklácia elektroodpadu na Slovensku funguje

Zabezpečujú ho výrobcovia spotrebičov a elektroniky prostredníctvom svojich organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Tie organizujú a financujú celý proces recyklácie nepotrebných spotrebičov - od ich prepravy z predajní, zberných dvorov či priamo od občanov počas mobilných zberov až po jeho samotné ekologické spracovanie na druhotné suroviny. Slováci tak majú rôzne možnosti, ako sa ekologicky zbaviť svojho elektroodpadu. Môžu ho odovzdať predajni elektrospotrebičov pri kúpe nového spotrebiča, odniesť na zberné dvory alebo odovzdať ich počas zberových akcií, ktoré organizujú obce. Vďaka praktickej činnosti slovenských OZV pre zber elektroodpadu Slovensko tiež plní ambiciózne ciele zberu elektroodpadu stanovené EÚ pre každú členskú krajinu.

Jednou z významných OZV je ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu. Ako neziskové združenie ho založili v roku 2005 výrobcovia veľkých a malých domácich spotrebičov. Ako spoľahlivý partner  samospráv a zberových spoločností zabezpečuje zber elektroodpadu z bielej techniky vo viac ako 1700 obciach a mestách vo všetkých 79 okresoch SR. Garantujeme odber všetkého vyzbieraného elektroodpadu bez ohľadu na jeho množstvo a mieru poškodenia a v prípade potreby obciam pomôže s organizáciou mobilného zberu. 

 

 

Dátum publikácie

09.07.2018