Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácii v pripomienkovom konaní

Nezaregistrovaným subjektom by podľa návrhu nemali orgány verejnej správy poskytnúť verejné prostriedky.

Image26437

SITA | 08. 01. 2018

Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácii. Podľa návrhu má byť register informačným systémom verejnej správy, do ktorého sa zapisujú údaje o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách, neinvestičných fondoch, občianskych združeniach, odborových organizáciách a organizáciách zamestnávateľov a tiež organizáciách "s medzinárodným prvkom". Údajmi, ktoré je potrebné do registra zadať, majú byť napríklad názov a adresa sídla právnickej osoby, identifikačné číslo, právna forma, údaje zriaďovateľov alebo štatutárov či naplň ich činnosti. Jednotlivé registre mimovládnych neziskových organizácií v súčasnosti podľa predkladateľov obsahujú údaje o evidovaných a registrovaných mimovládnych neziskových organizáciách v rôznej kvalite čo do rozsahu a aktuálnosti. Návrh zákona má preto za cieľ vybudovať spoľahlivý a jednotný zdrojový register mimovládnych neziskových organizácií.

Register by podľa návrhu mal byť vedený v elektronickej forme. "Register je verejne prístupný, každý má právo doň nahliadať," uvádza sa v návrhu. Nezaregistrovaným subjektom podľa návrhu nemôžu orgány verejnej správy poskytnúť verejné prostriedky.

"Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií bol tvorený otvorene a s participatívnym zapojením verejnosti aj dotknutých subjektov," uvádza sa v predkladacej správe s tým, že finálny návrh zákona bol schválený Radou vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a odporučený na ďalší legislatívny proces.Právne subjekty evidované v registri mimovládnych neziskových organizácii budú podľa návrhu jednoznačne identifikované a budú tvoriť "spoľahlivú a aktuálnu zdrojovú agendu pre register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci". V prípade schválenia má zákon nadobudnúť účinnosť 1. júla.

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

09.01.2018