Nové sumy rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa od 1. januára 2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo nové opatrenia, ktoré ustanovujú nové sumy rodičovského príspevku a sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa. Opatrenia nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2019.

minca

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo nové opatrenie č. 231/2018 Z. z., ktorým ustanovuje novú sumu rodičovského príspevku, a to 220,70 eura. Opatrenie je účinné od 1. januára 2019 a zároveň zrušuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 233/2017 Z. z. 

2. Súčasne 1. januára 2019 nadobúda účinnosť aj opatrenie č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa. Prídavok na dieťa sa tak zvýši na 24,34 eura mesačne a príplatok k prídavku na dieťa na 11,41 eura. Opatrenie od 1. 1. 2019 ruší opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 234/2017 Z. z.

Dátum publikácie

07.08.2018