Novela školského zákona od 1. septembra 2018

Zmeny školského zákona k 1. 9. 2018 sa týkajú hlavne ustanovenia § 64, v ktorom sa rieši otázka určovania počtov žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

Image39131

V krátkom príspevku upozorníme na novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2018 (zákonom č. 210/2018 Z. z.).

Ide o malú novelu školského zákona, konkrétne ustanovenia § 64, v ktorom sa rieši otázka určovania počtov žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

Od 1. septembra 2018 kompetencia orgánu miestnej štátnej správy v školstve (okresný úrad v sídle kraja), ktorý do 1. septembra 2018 po prerokovaní s príslušným zriaďovateľom gymnázií s osemročným vzdelávacím programom rozhodoval o návrhu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka pre všetky gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom v jeho územnej pôsobnosti, prechádza na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo školstva Slovenskej republiky).

Stanovuje sa limit počtu prijímaných žiakov prvých ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom na celoslovenskej úrovni.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

27.08.2018