Novela zákona o odpadoch

Od 1. januára 2019 vstúpila do účinnosti ďalšia novela zákona o odpadoch. Novela zákona zasahuje aj do ďalších tematických oblastí, ktorých zmenu alebo precizovanie si vyžiadala najmä aplikačná prax.

Image41691

Zákon č. 312/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vstupuje do účinnosti 1. 1. 2019

Úvod

Od 1. januára 2019 vstupuje do účinnosti ďalšia novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o odpadoch“) z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom č. 312/2018 Z. z. (ďalej ako „novela zákona“). Potrebu novelizovať zákon prinieslo najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice č. 2009/16/ ES (ďalej ako „nariadenie o recyklácii lodí“). Novela zákona zasahuje aj do ďalších tematických oblastí, ktorých zmenu alebo precizovanie si vyžiadala najmä aplikačná prax.

Recyklácia lodí

Pokiaľ ide o úpravu, ktorú prinieslo nariadenie o recyklácii lodí, ide o stručné zosúladenie s legislatívou Európskej únie, viac­-me­nej formálneho charakteru.

Zmena sa nedotýka žiadnej oblasti upravenej zákonom o odpadoch. V predmetnej časti zákona bolo potrebné ustanoviť, že recyklácia lodí je upravená osobitnými predpismi.

Zároveň bolo potrebné určiť príslušný orgán pre recykláciu lodí, ako aj povinnosti pre prevádzkovateľa zariadenia na recykláciu lodí. Paradoxom tejto právnej úpravy je, že v Slovenskej republike sa v súčasnosti nenachádza zariadenie na recykláciu lodí,Slovenská republika nemá žiadnu registrovanú loď pod svojou vlajkou prevádzkovanú v morskom prostredí.

Nezákonné umiestnenie odpadu

Novela zákona o odpadoch prináša v oblasti zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu (§ 15), tzv. čierne skládky, niekoľko legislatívnych vylepšení a aj podstatnejšie zmeny. Otázkou zostáva, čo sa považuje za nezákonne umiestnený odpad, aby sa dal kategorizovať ako nezákonne umiestnený. Zákon o odpadoch toto nedefinuje, skôr pozitívne vymedzuje, čo má držiteľ s odpadom robiť, ako s ním má nakladať a všetko v rozpore s týmto nakladaním je považované za nezákonne umiestnený odpad. Na mieste je aj otázka, od akého množstva pohodeného odpadu treba hovoriť o nezákonnom umiestnení. Na základe oznámenia o nezákonne umiestnenom odpade orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná miestnu obhliadku s cieľom určiť rozsah nezákonne umiestneného odpadu. Podľa novely zákona sa táto obhliadka uskutočňuje za účasti zástupcu obce, ktorým býva spravidla zamestnanec obecného úradu. Doplnenie bolo uskutočnené s cieľom, že na rozdiel od pracovníkov orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva má zástupca obce znalosti miestnych pomerov, napr. vlastníctva nehnuteľností alebo miestneho obyvateľstva. Jeho úlohou nie je určovať rozsah nezákonne umiestneného odpadu, uvedené je v kompetencii orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je okresný úrad. Predpokladá sa, že za nezákonne umiestnený odpad orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vzhľadom na jeho charakter a obťažnosť jeho odstránenia nevyhodnotí zopár plastových fliaš alebo igelitku odpadu.

 

Pozrite si tiež príspevok k novému zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov účinného od 1. januára 2019.

Nová právna úprava poplatkov za uloženie odpadov

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku: Novela zákona o odpadoch

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

 

Autor: Finančná správa SR

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Mgr. Gabriela Švedlárová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

25.03.2019