O nás

Tvoríme najlepšie riešenia – dávame šťastie

25 rokov pre vás

PORADCA PODNIKATEĽA je značkou, ktorá sa už v roku 1990 ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy do bežnej praxe a stala sa uznávanou autoritou v oblasti poskytovania ekonomických a právnych informácií formou

  • odborných periodických publikácií
  • odborných kníh
  • komunitných internetových portálov
  • vzdelávania
  • poradenstva

Osobný prístup je prirodzená súčasť našich produktov

Nie sme obyčajné vydavateľstvo – sme služba.
Jedna vec je informáciu publikovať, iná pomôcť ju rýchlo vyhľadať a správne pochopiť a aplikovať do života.
Vzdelávame osobne.
Radíme osobne.

Komunitné centrum? ÁNO!

Produkty a služby koncipujeme do komunitných centier.
Centrum je synonymom všetkých podstatných informácií pre konkrétnu odbornú skupinu.
Všetky informácie sú na jednom mieste, prepojené vzájomnými súvislosťami, s intuitívnym vyhľadávaním, zaujímavými službami.
Voľba preferovanej formy informácií je na vás.

Garancia informácií je samozrejmosťou

Informácie pripravujú výlučne dlhoroční špecialisti v obore – právnici, daňoví poradcovia, audítori, odborníci pôsobiaci vo verejnej správe...

Každý má právo

na istotu a bezplatný prístup k legislatíve, a preto od roku 2011 prevádzkujeme internetový portál zakonypreludi.sk, ktorý publikuje právne predpisy Zbierky zákonov SR v aktuálnom úplnom znení.
S intuitívnym vyhľadávaním, zdarma – skrátka „pre ľudí“.