Obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov v školách a v školských zariadeniach

Kedy a ktoré akty je potrebné pri ustanovovaní vedúceho zamestnanca do funkcie vykonať, si uvedieme v nasledujúcom článku so zameraním na školy a školské zariadenia aj s uvedením vzorov vymenovacích dekrétov.

Image21054

Miesta vedúcich zamestnancov sa obsadzujú buď výberovým konaním alebo bez výberového konania prostredníctvom dohodnutého druhu práce v pracovnej zmluve alebo jeho zmenou. Niektorí vedúci zamestnanci musia byť do funkcie vymenovaní, niektorí sa do funkcie nevymenúvajú.

Vymenovanie zamestnanca do funkcie vedúceho zamestnanca a povinnosť obsadiť miesto vedúceho zamestnanca výberovým konaním sú dve samostatné činnosti, ktoré nie vždy spolu súvisia a musia na seba nadväzovať alebo byť zrealizované obidve súčasne. Nie vždy sa obsadzuje miesto vedúceho zamestnanca výberovým konaním a nie vždy sa zamestnanec, ktorého miesto sa obsadzuje výberovým konaním, do funkcie vymenúva. Potrebu realizácie výberového konania, povinnosť vymenovania do funkcie, ich previazanosť a súvislosť si uvedieme v podmienkach škôl a školských zariadení.

Obsadzovanie miesta riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia

Zákonník práce pojem vymenovanie do funkcie nemá zavedený. Požiadavku vymenovania do funkcie a potrebu obsadenia miesta vedúceho zamestnanca výberovým konaním ustanovujú len osobitné predpisy. Takýmto osobitným predpisom je zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“), ktorý upravuje pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Týmito zamestnancami sú aj zamestnanci škôl a školských zariadení – s výnimkou zamestnancov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení, na ktorých sa tento zákon nevzťahuje. A takýmto osobitným zákonom je aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.).

Obsadzovanie miesta zástupcu riaditeľa školy a zástupcu riaditeľa školského zariadenia

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. sa výberovým konaním obsadzuje len miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu. Miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania len vtedy, ak je to určené v pracovnom poriadku zamestnávateľa.

To znamená, že miesta ostatných vedúcich zamestnancov školy, napr. zástupcov riaditeľov škôl a školských zariadení, sa obsadzujú výberovým konaním len v prípade, ak má zamestnávateľ vo svojom pracovnom poriadku ustanovené, že miesta ostatných vedúcich zamestnancov sa obsadzujú výberovým konaním alebo má v pracovnom poriadku vymenované konkrétne miesta vedúcich zamestnancov, ktoré bude obsadzovať výberovým konaním. Vtedy všetky takto určené miesta vedúcich zamestnancov môže obsadiť len na základe výsledku výberového konania. V tomto prípade je možné miesto takéhoto vedúceho zamestnanca obsadiť bez výberového konania len v súlade s § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z., a to najdlhšie na dobu šesť mesiacov.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

07.11.2018