Pracovná zmluva hlavného kontrolóra obce a samosprávneho kraja

Pracovná zmluva je medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja.

Image35516

Pracovná zmluva je medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva.

Pracovné zaradenie zamestnanca: hlavný kontrolór obce.

PRACOVNÁ ZMLUVA
uzatvorená medzi

Obcou .......
So sídlom ......
IČO:

Zastúpená starostom obce:
(ďalej v pracovnej zmluve len zamestnávateľ)

a

Meno a priezvisko, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Číslo občianskeho preukazu:
Bankové spojenie:
(ďalej len zamestnanec)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení:

Článok I.
Predmet závislej činnosti

  1. Pracovná zmluva je medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva evidovaným pod číslom xx/2017 zo dňa ..... 2017 (ďalej v texte pracovnej zmluvy len uznesenie) a podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce...........

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie článku nájdete tu.


Pracovná zmluva je medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená na základe uznesenia zastupiteľstva samosprávneho kraja.

Pracovné zaradenie zamestnanca: hlavný kontrolór samosprávneho kraja.

PRACOVNÁ ZMLUVA
uzatvorená medzi

....... samosprávnym krajom
So sídlom ......
IČO:

Zastúpený predsedom samosprávneho kraja:
(ďalej v pracovnej zmluve len zamestnávateľ)

a

Meno a priezvisko, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Rodné číslo:
Dátum a miesto narodenia:
Číslo občianskeho preukazu:
Bankové spojenie:
(ďalej len zamestnanec/hlavný kontrolór)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení:

Článok I.
Predmet závislej činnosti

  1. Pracovná zmluva je medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená na základe uznesenia zastupiteľstva samosprávneho kraja zo dňa .... 2017 evidovaným pod číslom xx/2017 zo dňa ..... 2017 (ďalej v texte pracovnej zmluvy len „uznesenie“) a podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce...........

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie článku nájdete tu.

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

 

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí v mestskej časti Bratislava-Petržalka ako kontrolór. Venuje sa najmä právu verejnej správy, finančnej kontrole a účtovaniu. Autor sa už viac rokov venuje publikačnej činnosti. Taktiež aktívne prednáša  o problematike finančnej kontroly v praxi na seminároch po Slovensku.

Dátum publikácie

23.10.2017