Príspevok na rekreáciu + vzor žiadosti o poskytnutie príspevku

S účinnosťou od 1. januára 2019 je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom príspevok na rekreáciu. V článku uvádzame vzor žiadosti a tiež: podmienky poskytovania príspevku, kto má nárok na poskytnutie príspevku, určenie počtu zamestnancov, oprávnené výdavky, preukázanie oprávnených výdavkov.

Image41128

Zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menili a dopĺňali niektoré zákony, bol s účinnosťou od 1. januára 2019 v súvislosti so zavedením príspevku na rekreáciu novelizovaný aj Zákonník práce, v ktorom sú ustanovené náležitosti poskytovania príspevku na rekreáciu. Podmienky poskytnutia príspevku na rekreáciu upravuje § 152a Zákonníka práce.

Podmienky poskytovania príspevku

S účinnosťou od 1. januára 2019 je príspevok na rekreáciu povinný poskytnúť zamestnávateľ, ktorý:

  • zamestnáva viac ako 49 zamestnancov a poskytne ho
  • zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,
  • na základe žiadosti zamestnanca o poskytnutie príspevku na rekreáciu,
  • v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok,
  • príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Uvedená maximálna suma príspevku na rekreáciu je vypočítaná z 500 eur oprávnených výdavkov. Aj v prípade, ak sú preukázané oprávnené výdavky zamestnanca na rekreáciu vyššie ako 500 eur, zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok len v sume 275 eur.

Príspevok na rekreáciu je možné poskytnúť aj viackrát v kalendárnom roku tak, aby jeho celková suma v kalendárom roku nepresiahla 275 eur. Napr. ak oprávnené výdavky zamestnanca dosiahli sumu 315 eur, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok v sume 173,25 eura. Zamestnanec môže v tom istom kalendárnom roku požiadať zamestnávateľa opätovne o poskytnutie príspevku na rekreáciu. Zamestnávateľ však môže tomuto zamestnancovi v kalendárnom roku poskytnúť príspevok už len v sume 101,75 eura z preukázaných oprávnených výdavkov. Príspevok sa poskytuje na základe žiadosti zamestnanca. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa uvedená najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Napr. zamestnancovi s pracovným pomerom uzatvoreným na polovičný pracovný úväzok je možné poskytnúť príspevok na rekreáciu v kalendárnom roku najviac v sume 137,50 eura.

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie, to znamená, že pracovný pomer zamestnanca, ktorý žiada o poskytnutie príspevku, musí už ku dňu začatia rekreácie u zamestnávateľa nepretržite trvať najmenej 24 mesiacov. Napr. ak zamestnanec splní podmienku 24 mesiacov nepretržitého trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa dňa 31. 10. 2019, zamestnávateľ mu môže poskytnúť príspevok len na tú rekreáciu, ktorú zamestnanec absolvoval v čase od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019.

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok aj so vzorom žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

07.02.2019