Projekty zamestnancov Partner

Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov Partner“ implementuje myšlienku podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti i u zamestnancov partnerských spoločností.

Od roku 2015 sa myšlienka podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanostizamestnancov vo svojom okolí či komunite rozširuje o podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o.
V roku 2016 sa táto myšlienka rozšírila i na podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti Volkswagen Group Services, s.r.o.

Ciele grantového programu:

  • Podporiť verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť zamestnancov partnerských spoločností
  • Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
  • Podporiť participáciu v rámci komunít

Žiadateľ:

  • Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie, pričom bude dodržaná podmienka aby jedna organizácia nebola v jednom roku neprimerane podporená.
  • Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký projekt za rok

Témy grantového programu pre rok 2019:

  • Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie, pohybovej a dopravnej výchovy
  • Vzdelávanie pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Maximálna výška podpory: 1 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 4. marec 2019
Uzávierka prijímania žiadostí: 12. apríl 2019
Realizácia projektov: Priebežne počas roka 2019

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ vo vedomostnej spoločnosti. Nadácia Volkswagen Slovakia chce touto cestou kráčať spoločne s ľuďmi na Slovensku, a to tak, že podporí inovatívne vzdelávacie koncepty.