Schválili novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Riaditelia škôl sa budú môcť vzdať funkcie.

tt_paragraf-kresleny-tusomParlament schválil návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý predložili koaliční poslanci Péter Vörös a Ľubomír Petrák. Cieľom novely je umožniť, aby žiacka školská rada mohla pôsobiť aj na plnoorganizovanej základnej škole. Novelou chcú spresniť aj zánik členstva v orgánoch školskej samosprávy a doplniť kompetencie ministerstva školstva vo veci čestných názvov škôl a školských zariadení. Súčasné znenie zákona podľa nich totiž upravuje na dvoch miestach používanie čestného názvu, no neupravuje, akým spôsobom ho škola alebo školské zariadenie môže nadobudnúť.

V rozprave predložil pozmeňujúci návrh poslanec Smeru Pavol Goga, ktorý navrhol, aby sa zákonom odstránila chyba v zákone o poskytovaní dotácií z úradu vlády. Na základe chyby v zákone totiž nie je možné poskytnúť dotáciu na rozvoj športu. Goga chce túto chybu odstrániť. Poslanci jeho návrh schválili.

Goga ďalším pozmeňujúcim návrhom doplnil do zákona vetu, podľa ktorej riaditeľovi školy môže zaniknúť funkcia aj vzdaním sa. Takáto možnosť doteraz v zákone absentovala, čím podľa Gogu vznikali problémy, pretože viacerí riaditelia sa svojej funkcie vzdali. Aj tento návrh parlament akceptoval. Riaditeľ sa podľa schváleného návrhu teda môže vzdať funkcie, ale toto vzdanie nebude možné vziať späť.

Poslanci dnes schválili aj návrh novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z dielne koaličných poslancov Ľubomíra Petráka (Smer-SD), Evy Smolíkovej (SNS) a Pétera Vörösa (Most-Híd). „Cieľom predloženého návrhu zákona je riešiť situácie vyplývajúce z aplikácie príslušných ustanovení školského zákona v praxi, ktoré sa týkajú poskytovania výchovy a vzdelávania vo viacerých učebných odboroch v jednom odbornom učilišti, termínov overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania uchádzača o štúdium na strednej škole, ak má podanú žiadosť o prijatie na viaceré stredné školy, ktoré toto overenie vyžadujú, a prehodnotenia účelnosti vedenia niektorých údajov o deťoch, žiakoch a ich zákonných zástupcoch,“ uvádzajú predkladatelia. Podľa nich tento cieľ nie je možné dosiahnuť inak ako zmenou zákona.

 

© 2016, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

14.06.2017