Škola inkluzionistov 2019

Nadácia pre deti Slovenska spúšťa ďalší ročník grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov.

​​​​​​​Nový ročník programu Škola inkluzionistov oslovuje opäť učiteľov, asistentov, špeciálnych pedagógov či riaditeľov, ktorí majú záujem vytvoriť na svojich školách prostredie podporujúce inklúziu. Účastníci majú navyše možnosť získať inšpiráciu, motiváciu, priestor pre osobnostný rozvoj i vzdelávanie. Na svoje si prídu priaznivci inklúzie z celého Slovenska.

Nadácia pre deti Slovenska spúšťa ďalší ročník grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov. Projekt na podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom aj druhom stupni základných škôl hľadá na školský rok 2019/20 nových 20 účastníkov.

Nový ročník programu Škola inkluzionistov oslovuje opäť učiteľov, asistentov, špeciálnych pedagógov či riaditeľov, ktorí majú záujem vytvoriť na svojich školách prostredie podporujúce inklúziu. Účastníci majú navyše možnosť získať inšpiráciu, motiváciu, priestor pre osobnostný rozvoj i vzdelávanie. Na svoje si prídu priaznivci inklúzie z celého Slovenska. "Cieľom programu je vytvoriť spolu s vedením školy, pedagógmi, asistentmi a odbornými konzultantmi na vybraných 20 školách priestor na rozvoj vzdelávania, ktorý rešpektuje individuálne potreby všetkých detí,” hovorí správca Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo. V pilotnom ročníku je zapojených 20 škôl z celého Slovenska, a to z Bratislavy, zo Serede, Smoleníc, z Červeníka, Pobedimu, Ivanky pri Nitre, Martina, Dudiniec, Pliešoviec, zo Zvolena, z Vígľašu, Košíc, Bidoviec a Budimíra, z Prešova, Uzoviec a zo Záhradného.

Školy, ktoré sa rozhodnú zapojiť do nového programu, si vyberajú zmenu, vďaka ktorej môžu iba získať. Vybraného účastníka, spolu s kolegami a vedením, čakajú okrem iného grant na podporu inkluzívneho vzdelávania, podpora prideleným konzultantom na celý školský rok, inšpiratívne a podporujúce prostredie či kvalitné podporné materiály pre prax. Nechýbajú miesto v sieti slovenských škôl na ceste k inklúzii, zdieľanie príkladov dobrej praxe, kontakt so skúsenými odborníkmi a odborníčkami, no najmä priestor vzdelávať sa a odpovede na nezodpovedané otázky v oblasti inklúzie na Slovensku. “Výberový proces bude prebiehať v dvoch kolách. Spomedzi prihlásených škôl vyberieme na základe prihlášok do programu 30 škôl, ktoré podľa názoru odbornej hodnotiacej komisie spĺňajú kritéria na zaradenie do programu,” približuje Ondrej Gallo. Po osobných návštevách vybraných škôl a stretnutiach s možnými účastníkmi programu a vedením škôl následne vyberú 20 škôl, ktoré budú zaradené do programu pre školský rok 2019/2020.

Program je určený pre učiteľky a učiteľov základných škôl prvého aj druhého stupňa, pre riaditeľky a riaditeľov základných škôl prvého a druhého stupňa, pre asistentky a asistentov učiteľov základných škôl prvého a druhého stupňa

Výzva na predkladanie prihlášok na školský rok 2019/2020 je otvorená do nedele 17. mája do 23:59.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách.