SMERNICA o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov

Vzor internej smernice, ktorá upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov zo strany zamestnávateľa.

Image41465

Dňa 23. októbra 2018 NR SR schválila zákon, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Zákon okrem iného doplnil do Zákonníka práce ustanovenie, ktoré ukladá zamestnancovi za istých podmienok poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz.

Vzor internej smernice upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov zo strany zamestnávateľa. Smernica predstavuje záväzný interný predpis zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

 

Upozornenie: Táto smernica má len rámcový charakter, je preto potrebné ju prispôsobiť konkrétnym právnym podmienkam u zamestnávateľa.

 

Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov

Zamestnávateľ:

Sídlo:

IČO:

(ďalej ako „Zamestnávateľ“)

 

Spracoval:

Miesto uloženia:

V platnosti od:                                                  Účinná od:

Stav k:                                                             Predošlé zmeny: prvé vydanie

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Zamestnávateľ vydáva na základe ustanovenia § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce“) túto internú smernicu Zamestnávateľa upravujúcu práva a povinnosti Zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov zo strany Zamestnávateľa (ďalej ako „Smernica“). Smernica predstavuje záväzný interný predpis Zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

2. Základným účelom Smernice je bližšie špecifikovať príslušné ustanovenia Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancov Zamestnávateľa, a to podľa osobitných podmienok uplatňujúcich sa u Zamestnávateľa, a upraviť práva a povinnosti Zamestnávateľa a zamestnancov v záujme riadneho zabezpečenia plnenia vzájomných povinností a dobrých vzájomných vzťahov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1. Táto Smernica je záväzná pre Zamestnávateľa a pre všetkých zamestnancov Zamestnávateľa, ktorí sú so Zamestnávateľom v pracovnom pomere (ďalej ako „Zamestnanci“).

2. Smernica sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú so Zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (t. j. dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov).

Smernica je uvedená v skrátenom znení, celé znenie smernice: Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

Na popise sa pracuje.

Dátum publikácie

07.03.2019