Sociálna poisťovňa bude informovať SZČO o poistnom

Po prvý raz SZČO zaplatia poistné v uvedenej výške za júl do 8. augusta 2018.

SITA | 11.6.2018

Sociálna poisťovňa bude samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) do 23. júla listom informovať o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia. „Je preto zbytočné v týchto dňoch telefonovať a informovať sa o tejto záležitosti,“ upozornil riaditeľ odboru komunikácie Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Po prvý raz SZČO zaplatia poistné v uvedenej výške za júl do 8. augusta 2018. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že toto sa netýka tých SZČO, ktoré podávali daňové priznanie v predĺženej lehote. „Ak v roku 2017 presiahli zákonom stanovenú hranicu hrubého príjmu 5 472 eur, povinnosť platiť poistné im vznikne až od 1. októbra 2018,“ dodal Višváder. Tieto SZČO bude Sociálna poisťovňa informovať o výške poistného do 21. októbra 2018. Poistné potom bude prvýkrát splatné do 8. novembra 2018 za mesiac október.

„Do doby, kým SZČO dostanú informáciu o presnej výške poistného, si každá samostatne zárobkovo činná osoba môže sama informatívne vypočítať vymeriavací základ na platenie poistného a tiež výšku mesačného poistného na kalkulačke na informatívny výpočet poistného uverejnenej na webovej stránke Sociálnej poisťovne,“ konštatoval Višváder.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

Súvisiace odborné články

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

13.06.2018