Trinásty a štrnásty plat od 1. mája 2018

S účinnosťou od 1. mája 2018 umožňuje zamestnávateľom vyplatiť zamestnancom za prácu peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, tzv. 13. plat a pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. 14. plat. Aké sú podmienky vyplatenia?

Image38275

Pri splnení zákonných podmienok môžu byť tieto plnenia do sumy 500 € postupne v rokoch 2018 až 2021 oslobodené od dane z príjmov aj od poistného na zdravotné a sociálne poistenie. Suma plnení, ktorá prevyšuje 500 €, bude naďalej predmetom dane aj sociálnych a zdravotných odvodov.

S účinnosťou od 1. mája 2018 zo zákona č. 63/2018 Z. z., ktorým sa, okrem iných, novelizoval:

vyplýva nasledovné postupné oslobodzovanie 13. platu a 14. platu do výšky 500 € od poistného na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a oslobodenie od dane z príjmu:

Rok

13. plat

14. plat

Daň z príjmu

Zdravotné poistenie

Sociálne
poistenie

Daň

z príjmu

Zdravotné poistenie

Sociálne
poistenie

2018

N

A

N

A

A

N

2019

A

A

N

A

A

A

2020

A

A

N

A

A

A

2021

A

A

A

A

A

A

A – je oslobodenie do výšky 500 €
N – nie je oslobodenie do výšky 500 €

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s poskytnutím 13. platu oslobodeného od poistného na zdravotné poistenie v roku 2018:

 • 13. plat zúčtovať vo vyúčtovaní mzdy za máj a vyplatiť v júni 2018,
 • na účely splnenia podmienok pre oslobodenie sledovať u každého zamestnanca:
  • priemerný mesačný zárobok vyplývajúci z priemerného zárobku k 1. 4. 2018, pretože oslobodenie sa vzťa­huje len na 13. plat vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
  • dĺžku trvania pracovného pomeru, pretože oslobodenie sa vzťahuje len na zamestnanca, ktorého pracovný pomer k 30. 4. 2018 trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov,
 • časť 13. platu vo výške najviac 500 € nezahrnúť do vymeriavacieho základu pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie,
 • celú sumu 13. platu zahrnúť do vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie,
 • celú sumu 13. platu zahrnúť do úhrnu zdaniteľného príjmu zamestnanca,
 • sumu 13. platu vykázať na mzdovom liste zamestnanca a z nej sumu oslobodenú od dane.

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s poskytnutím 14. platu oslobodeného od poistného na zdravotné poistenie a od dane z príjmov v roku 2018:

 • 14. plat zúčtovať vo vyúčtovaní mzdy za november a vyplatiť v decembri 2018,
 • na účely splnenia podmienok pre oslobodenie sledovať u každého zamestnanca:
  • priemerný mesačný zárobok vyplývajúci z priemerného zárobku k 1. 10. 2018, pretože oslobodenie sa vzťa­huje len na 14. plat vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
  • dĺžku trvania pracovného pomeru, pretože oslobodenie sa vzťahuje len na zamestnanca, ktorého pracovný pomer k 31. 10. 2018 trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov,
  • či mu bol v júni 2018 vyplatený 13. plat oslobodený od poistného na zdravotné poistenie, pretože oslobodenie 14. platu môže byť len pri vyplatení oslobodeného 13. platu,
 • časť 14. platu vo výške najviac 500 € nezahrnúť do vymeriavacieho základu pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie,
 • celú sumu 14. platu zahrnúť do vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie,
 • časť 14. platu vo výške najviac 500 € nezahrnúť do zdaniteľného príjmu zamestnanca,
 • sumu 14. platu vykázať na mzdovom liste zamestnanca a z nej sumu oslobodenú od dane.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie

13.06.2018