Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018

Pozrite si príklad zostavenia účtovnej závierky. V príklade sú uvedené účtovné prípady v priebehu účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2018, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Image40685

Príklad zostavenia účtovnej závierky

V príklade sú uvedené účtovné prípady v priebehu účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2018, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Príklad obsahuje účtovné prípady, ktoré sa môžu vyskytnúť vo všetkých typoch účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené na účely podnikania.

Nezisková účtovná jednotka Detský raj n. o. mala k 1. 1. 2018 nasledovný majetok a záväzky ako začiatočné stavy na účtoch (v eurách):

021 – Stavby

51 000

081 – Oprávky k stavbám

- 4 930

023 – Dopravné prostriedky

24 000

083 – Oprávky k dopravným prostriedkom

-7 600

028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok

10 000

088 – Oprávky k drobnému dlhodobému hmotného majetku

- 1 000

112 – Materiál na sklade

500

211 – Pokladnica

1 500

221 – Bankové účty

18 100

315 – Ostatné pohľadávky

500

381 – Náklady budúcich období

1 100

Majetok spolu

93 170

 

411 – Základné imanie

5 000

423 – Fondy tvorené zo zisku

18 000

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia

3 500

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

1 100

321 – Dodávatelia

8 901

331 – Zamestnanci

1 825

336 – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

2 770

342 – Ostatné priame dane

1 004

384 – Výnosy budúcich období

46 070

461 – Dlhodobé bankové úvery

5 000

Vlastné a cudzie zdroje spolu

93 170

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jana Vršková

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Jana Vršková, Ing.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

09.01.2019