ÚVO: Upozorňuje na zásadnú zmenu vo verejnom obstarávaní

Úrad avizuje, že komunikáciu na túto tému s desiatkami starostov, primátorov, samosprávnymi krajmi, teda s verejnými obstarávateľmi, ale aj s obstarávateľmi a ďalšími subjektami vstupujúcimi do procesu verejného obstarávania, bude rozvíjať.

Image20227

SITA | 05. 08. 2018

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák upozornil združenia ZMOS a SK8 na zásadnú zmenu, ktorú úrad na jeseň zavedie do praxe v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. „Do dňa 18. októbra 2018 má ÚVO povinnosť zaviesť plnú elektronizáciu procesov verejného obstarávania pre nadlimitné a podlimitné postupy zadávania zákaziek. Na jeseň tak zavedie modernizovanú a rozšírenú verziu systému elektronického verejného obstarávania (EVO). Proces verejného obstarávania bude od tohto termínu prebiehať v plne elektronickej forme,” hovorí Hlivák.

Pred technickým prechodom súčasnej verzie EVO na modernizovaný a rozšírený systém EVO treba verejných obstarávateľov/ obstarávateľov a ďalšie zainteresované subjekty upozorniť na niekoľko faktov. „V prvom rade na to, že po spustení modernizovaného systému EVO nebude možné v tej súčasnej verzii EVO vytvárať nové zákazky. Všetky ostatné funkcionality však budú plne dostupné tak, aby mohli byť zákazky, ktoré boli vytvorené pred spustením modernizovaného systému EVO, korektne dokončené. Úrad v tejto súvislosti vydáva odporúčanie, aby dotknuté subjekty v prípade, že nie sú viazané termínmi, prípadne zmluvnými záväzkami, uprednostnili pre realizáciu verejného obstarávania modernizovaný systém EVO, ktorý bude dostupný najneskôr od 18. októbra 2018,” vysvetľuje Hlivák.

Zároveň uviedol, že úrad intenzívne pracuje a usiluje sa o úspešné ukončenie agendy, ktorú zdedil. Modernizovaný systém EVO už prešiel interným testovaním a od 11. augusta sa do testovania zapoja aj externé subjekty. Po testovaní sa úrad zameria na školenie subjektov vstupujúcich do procesu verejného obstarávania a pripraví pre ne aj užívateľské príručky. „Úrad začal tému technického prechodu súčasnej verzie EVO na modernizovaný systém EVO komunikovať s desiatkami primátorov, starostov a tiež župami, pod ktoré spadajú stovky verejných obstarávateľov. Vážim si, že v tejto komunikácii je opäť veľmi konštruktívny predseda ZMOS-u Michal Sýkora a predseda Združenia SK 8 Jozef Viskupič. Priamou komunikáciou s nimi budeme dôležité informácie sprostredkúvať ich členom. Teší ma ďalší typ našej spolupráce v prospech verejného záujmu,” povedal Hlivák.

Úrad avizuje, že komunikáciu na túto tému s desiatkami starostov, primátorov, samosprávnymi krajmi, teda s verejnými obstarávateľmi, ale aj s obstarávateľmi a ďalšími subjektami vstupujúcimi do procesu verejného obstarávania, bude rozvíjať. „Úrad bude informačnú kampaň zintenzívňovať. Predstavíme konkrétne aktivity s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti, no v prvom rade všetkých zainteresovaných subjektov, o technickom prechode súčasnej verzie EVO na modernizovaný a rozšírený systém EVO,” uzavrel predseda ÚVO.

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA, a.s.

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

06.08.2018