Veľká novela zákona o obecnom zriadení

Novela zákona o obecnom zriadení vychádzajúca z poznatkov a potrieb aplikačnej praxe účinná od 1. apríla 2018.

Image37349

Poznámka redakcie:

Dňa 9. marca 2018 bola v Zbierke zákonov SR vypublikovaná novela zákona o obecnom zriadení pod číslom 70/2018.

Dňa 1. 2. 2018 bola parlamentom schválená veľká novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zákon je podpísaný prezidentom a následne bude publikovaný v Zbierke zákonov SR.

1. Riešenie tzv. nefunkčných obcí

Doteraz neexistoval zákonný nástroj na riešenie pomerov obcí, v ktorých nebol zvolený starosta, prípadne ani obecné zastupiteľstvo (prípad najmä veľmi malých obcí). Takéto obce nemohli vykonávať ani tú najzákladnejšiu činnosť, pretože nemali štatutárny orgán ani obecné zastupiteľstvo, ktoré zase rozhoduje o najdôležitejších otázkach života obce.

2. Nová definícia verejného priestranstva

Novela zavádza definíciu verejného priestranstva (§ 2b ods. 1), ktorá doteraz absentovala. Tým má dôjsť k uľahčeniu výkonu niektorých oprávnení obce.

3. Označovanie budov

Zavádza sa povinnosť vlastníka budovy strpieť označenie budovy názvom ulice alebo iného verejného priestranstva (§ 2b ods. 6).

4. Vyhlasovanie verejnej zbierky

Obce dostali vyslovenú právomoc (samosprávnu) vyhlasovať verejnú zbierku.

5. Vydávanie všeobecne záväzných nariadení

Novela sústredila na jednom mieste oprávnenia obce na úpravu niektorých záležitostí všeobecne záväzným nariadením, konkrétne (§ 4 ods. 5).

6. Opatrenia v prípade nečinnosti obce na úseku preneseného výkonu štátnej správy

7. Zverejňovanie na internete

8. Zmeny vo všeobecne záväzných nariadeniach obcí

Výnimka z povinného zverejňovania návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce na pripomienkové konanie pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve sa rozširuje aj na prípad inej mimoriadnej udalosti (§ 6 ods. 5).

9. Zmeny v obecných zastupiteľstvách

Po novom [§ 11 ods. 2 písm. b)] bude môcť byť za poslanca obecného zastupiteľstva zvolený aj zamestnanec obce, ak je na výkon funkcie poslanca dlhodobo uvoľnený.

......

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

07.03.2018