Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní prešla do druhého čítania

Zaviesť sa má koncepčná zmena delenia zákaziek, pričom na ich nový druh do určitého finančného limitu sa zákon o verejnom obstarávaní nebude vzťahovať.

SITA | 11.9.2018

Zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania je cieľom návrhu veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Zaviesť sa má koncepčná zmena delenia zákaziek, pričom na ich nový druh do určitého finančného limitu sa zákon o verejnom obstarávaní nebude vzťahovať. Platiť by nemal ani pre zákazky, ktoré zadávajú tzv. dotované subjekty, v prípadoch, ak je podiel dotácie do 50 % hodnoty zákazky. Novelu pripravil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), po schválení v parlamente by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019.

Novela spresňuje postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, zavádza nové jednoduchšie zadávanie podlimitných zákaziek, umožňuje fakultatívne zriadenie komisie na vyhodnocovanie ponúk či predloženie jednoduchého čestného vyhlásenia ako predbežnej náhrady dokladov o splnení podmienok účasti. "Ďalej sa zavádza nové znenie právnej úpravy pri dynamickom nákupnom systéme. Nastáva rozšírenie výnimky na odkladnú lehotu pri uzatváraní zmlúv na zmluvy uzavreté v rámci dynamického nákupného systému, ako aj rozšírenie dôvodov na podanie určovacej žaloby na zadávanie zákazky v rámci tohto systému. V súvislosti s podávaním určovacej žaloby sa navrhuje zníženie výšky súdneho poplatku," povedal v parlamente pri uvedení novely podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

Zároveň sa vo verejnom obstarávaní úplne odstráni predkladanie ponúk v dvoch obálkach, keďže sa podľa ÚVO neosvedčilo, spôsobovalo najmä väčšiu administratívnu záťaž pre obstarávateľov, čím sa priebeh verejného obstarávania zbytočne predlžoval. Návrh tiež prehodnocuje úpravu revíznych postupov v spojitosti s dvojobálkovým predkladaním ponúk. V rámci koncepčných zmien predložená novela upravuje podmienky používania elektronického trhoviska, a síce vypúšťa z elektronického trhoviska stavebné práce, resp. znemožňuje zadávať zákazky na uskutočnenie stavebných prác prostredníctvom elektronického trhoviska.

Revízne postupy by mali byť efektívnejšie a jednoduchšie, s obmedzeným obsahom a úpravou lehôt žiadosti o nápravu. Úprava sa týka aj výšky a výpočtu kaucie, zavedie sa koncentračná zásada v konaní o námietkach. "Nová právna úprava zároveň prináša možnosť uznať spáchaný správny delikt, čo bude mať za následok rozhodovanie úradu v tzv. skrátenom konaní a uloženie zníženej sankcie," dodal ÚVO s tým, že sa zjednoduší úprava správnych deliktov pri porušení zákona o verejnom obstarávaní.

Poslanec Eduard Heger (OĽaNO) sa v spojitosti so zvýšením limitov pre zákazky bez súťaže zaujímal o to, ako bude zabezpečená hospodárnosť pri ich zadávaní. "Ako bude zabezpečené pri zjednodušení a zefektívnení to, že verejné obstarávanie bude aj hospodárne, pretože to je cieľom nakladania s verejnými zdrojmi. Preto sme zaviedli hodnotu za peniaze, aby sme zabezpečili, že peniaze občanov vo forme daní sú míňané efektívne a zároveň hospodárne," povedal Heger.

Vicepremiér Raši uviedol, že dôvodom novely je aj to, že verejné obstarávania trvajú dlhšie ako v iných krajinách. "Stále máme problémy pri čerpaní eurofondov, dĺžka obstarávania bola niekedy až päťkrát dlhšia ako v okolitých krajinách. Po konzultácii so ZMOS-om sa limity dvihli. Kontrola verejnosti v obci je nastavená tak, že nemôžete nakúpiť ceruzku za dve eurá, keď stojí jedno euro," tvrdí Raši. Starostovia budú mať podľa neho šancu ukázať, že novela umožní rýchlejšie obstarávanie a riešenie problémov v obciach. "Som presvedčený, že verejná kontrola pomocou tretieho sektora, ale najmä vlastných občanov bude mimoriadne silná," dodal Raši.

Súťaž nebude povinná pri tovaroch a službách do 70 tis. eur bez DPH (teraz do 50 tis. eur), pri stavebných prácach do 180 tis. eur (150 tis. eur) a pri hotelových, kultúrnych či sociálnych službách do 260 tis. eur (200 tis. eur). Väčšinu zákaziek v takej hodnote doteraz zadávali práve mestá a obce alebo ich organizácie.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

12.09.2018