Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že aktualizoval Zmluvu o poskytnutí NFP pre štátne rozpočtové organizácie.

Image29978

Vzor ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU verzia 5.0 pre štátne rozpočtové organizácie od 24. 11. 2017 nájdete tu.

 

Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

AUTOR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Je orgánom štátnej správy v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a koordinácie rodinnej politiky.

Dátum publikácie

28.11.2017