Zákonnosť presunu rozpočtovaných prostriedkov

Ako má postupovať príspevková organizácia v prípade presunu bežných výdavkov na kapitálové výdavky a akú klasifikáciu na nákup strojov použije?

tt_muz-za-stolomOtázka:

Ako má postupovať príspevková organizácia v prípade presunu bežných výdavkov na kapitálové výdavky a akú klasifikáciu na nákup strojov použije?

Odpoveď:

Príspevková organizácia zriadená obcou podľa § 24 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v odpovedi len zákon) uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. 

Celú odpoveď na otázku nájdete tu.

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí v mestskej časti Bratislava-Petržalka ako kontrolór. Venuje sa najmä právu verejnej správy, finančnej kontrole a účtovaniu. Autor sa už viac rokov venuje publikačnej činnosti. Taktiež aktívne prednáša  o problematike finančnej kontroly v praxi na seminároch po Slovensku.

Dátum publikácie

17.07.2017