Zamestnanosť na Slovensku v druhom kvartáli medziročne stúpla o 1,4 %

Zamestnanosť na Slovensku sa v druhom kvartáli tohto roka medziročne zvýšila o 1,4 %, resp. o 36 tisíc osôb na takmer 2,53 milióna pracujúcich.

SITA | 5.9.2017

Zamestnanosť na Slovensku sa v druhom kvartáli tohto roka medziročne zvýšila o 1,4 %, resp. o 36 tisíc osôb na takmer 2,53 milióna pracujúcich. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) na základe výberového zisťovania pracovných síl (VZPS).

Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí zamestnanosť na území Slovenska medziročne vzrástla o 2,2 % na takmer 2,38 milióna osôb. Sezónne očistená celková zamestnanosť v druhom kvartáli tohto roka oproti prvému štvrťroku tohto roka vzrástla o 0,2 %, resp. o 5,4 tisíca osôb na takmer 2,53 milióna osôb. V priemere za prvý polrok tohto roka vzrástla celková zamestnanosť na Slovensku o 1,8 % na takmer 2,52 milióna osôb.Vývoj celkovej zamestnanosti bol podľa ŠÚ SR v druhom polroku tohto roka ovplyvnený predovšetkým rastom počtu zamestnancov o 32,8 tisíca osôb na 2,14 milióna zamestnancov. Zvýšenie počtu podnikateľov o 4,6 tisíca na 382,7 tisíca osôb spôsobil rast počtu podnikateľov so zamestnancami o 5,6 tisíca na 81,5 tis. osôb. Počet podnikateľov bez zamestnancov klesol o 1,1 tisíca na 301,1 tisíca ľudí.

Podľa odvetvovej klasifikácie rast zamestnanosti bol ovplyvnený najmä nárastom počtu pracujúcich v stavebníctve o 26,9 tisíca osôb a v priemysle o 12,5 tisíca osôb. V sektore služieb sa počet pracujúcich zvýšil najmä v odvetví odborné, vedecké a technické činnosti, a to o 15,9 tisíca. Pokles zamestnanosti pokračoval v pôdohospodárstve (o 1,9 tisíca).

Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 až 64 rokov v porovnaní s druhým štvrťrokom vlaňajška vzrástla o 1,2 percentuálneho bodu na 71,1 %. Miera zamestnanosti mužov sa zvýšila o 0,3 bodu na 77,5 % a žien o 2,1 bodu na 64,6 %. Z hľadiska vzdelanostnej úrovne na trhu práce pribudlo najviac osôb s vysokoškolským vzdelaním (32,2 tisíc) a úplným stredným odborným (učňovským) vzdelaním s maturitou (26,1 tisíc). Naopak, najvýraznejší pokles zaznamenali pracujúci s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou o 24,6 tisíca.

Podľa vekového zloženia sa zamestnanosť zvýšila vo väčšine vekových kategórií. Najviac vzrástol počet pracujúcich vo vekovej skupine 60 a viac - ročných o 28,1 tisíca osôb a vo vekovej skupine 15 až 24 ročných o 10,8 tisíca osôb. Počet pracujúcich sa znížil najvýraznejšie vo vekovej kategórii 25 až 34 rokov, o 16,6 tisíca ľudí.

Počet pracujúcich osôb sa medziročne zvýšil vo všetkých krajoch, relatívne najviac v Nitrianskom (o 2,8 %) a Žilinskom kraji (o 2,4 %). Najvyššiu mieru zamestnanosti vykázal Bratislavský kraj (79,8 %), najrýchlejší rast zamestnanosti bol v Trenčianskom a Nitrianskom kraji (zhodne o 2,1 percentuálneho bodu).

Pokles počtu pracujúcich v zahraničí do jedného roka podľa VZPS pokračoval aj v druhom štvrťroku tohto roka, medziročne sa ich počet znížil o 15,2 tisíca na 149,9 tisíca osôb. Medzi pracujúcimi v zahraničí prevládali ľudia zamestnaní v stavebníctve (46,1 tisíca osôb), zdravotníctve a sociálnej pomoci (38,1 tisíca osôb) a v priemysle (28,8 tisíca osôb). Z európskych krajín najviac slovenských občanov pracovalo v Rakúsku (55,5 tisíca osôb) a v Českej republike (37,7 tisíca osôb). Z regionálneho hľadiska najviac osôb, ktoré si našli prácu v zahraničí, bolo z Prešovského kraja (38,8 tisíca).

Počet voľných pracovných miest sa v druhom štvrťroku tohto roka medziročne znížil v priemere o 203 na 20 117 miest. Absolútne najviac sa znížil v administratívnych službách (o 489 miest) a vo finančných a poisťovacích činnostiach (o 488). Ponuka voľných pracovných miest sa medziročne zvýšila najmä v priemyselnej výrobe (o 509) a v doprave a skladovaní (o 322).

 

© 2017, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

05.09.2017