Zamestnávatelia dostali viac času na splnenie niektorých povinností voči SP

Od začiatku roka 2018 sa zamestnávateľom predĺžili niektoré lehoty na splnenie si povinností voči Sociálnej poisťovni.

SITA | 3.1.2018

Od začiatku roka 2018 sa zamestnávateľom predĺžili niektoré lehoty na splnenie si povinností voči Sociálnej poisťovni (SP). Lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia sa predĺžila z troch dní na osem dní a lehota na odhlásenie zamestnanca zo SP je po novom taktiež osem dní namiesto jedného dňa. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára tohto roka.

Do konca minulého roka mal zamestnávateľ povinnosť odhlásiť zamestnancov z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v zásade bezprostredne po skončení právneho vzťahu. "Nakoľko tento moment nemá konkrétny dopad na zisťovanie nelegálneho zamestnávania a je pre zamestnávateľov zaťažujúci, navrhuje sa v rámci zlepšenia podnikateľského prostredia predĺžiť túto lehotu zamestnávateľovi na osem dní od ukončenia právneho vzťahu," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Lehota na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov sa od začiatku tohto roka zosúlaďuje s lehotou na prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedených Sociálnou poisťovňou. Zamestnávateľ mal do konca vlaňajška povinnosť prihlásiť sa do registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Povinnosť zamestnávateľa prihlásiť svojho zamestnanca do registra poistencov však vznikala už pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. "Uvedené v praxi znamená, že pri prihlásení prvého zamestnanca zamestnávateľ nemusí byť zaregistrovaný v registri zamestnávateľov," upozorňuje rezort práce. Zamestnávateľ tak po novom má povinnosť prihlásiť sa do registra zamestnávateľov v rovnakej lehote ako aj prvého zamestnanca.

Sadzba poistného na úrazové poistenie zostáva aj od začiatku tohto roka na jednotnej výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnávateľa. Zákon pritom od roku 2004 počítal s tým, že sa zamestnávatelia budú zaraďovať do tzv. nebezpečnostných tried s diferencovanou sadzbou na úrazové poistenie v závislosti od nebezpečnostného rizika. Mali sa tak zaviesť prirážky a zľavy k sadzbe poistného. Tieto ustanovenia zákona sa však v praxi nikdy neuplatnili, keďže ako dočasné riešenie sa do konca roka 2017 zaviedla jednotná 0,8-percentná sadzba na úrazové poistenie.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

 

Autor: SITA a.s.

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

04.01.2018