Zaraďovanie zdravotníckych zamestnancov do platovej triedy od 1. 1. 2019

Ako bude zaradený riaditeľ zariadenia pre seniorov, ktorý bol odmeňovaný do 31. 12. 2018 podľa zdravotníckej tabuľky a bol v 11. platovej triede?

Image18458

Celá otázka:

Ako bude zaradený riaditeľ zariadenia pre seniorov, ktorý bol odmeňovaný do 31. 12. 2018 podľa zdravotníckej tabuľky a bol v 11. platovej triede? Podľa § 32f ods. 8 sa 11. platová trieda považuje za 8. platovú triedu. Akým prevodovým mostíkom sa prevedú riaditeľ a zdravotnícky zamestnanci v zariadení? Ktorý je to paragraf v zákone? Ako sa určia platové triedy pre osobitnú tabuľku a zdravotnícku tabuľku? Má riaditeľ nárok na zvýšenie v zmysle § 7 ods. 6 o 5 %?

Odpoveď:

Od 1. januára 2019 bola novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušená, okrem iného, aj osobitná stupnica platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, ktorí neboli odmeňovaní podľa Zákonníka práce, ktorá bola uvedená v prílohe č. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. účinného do 31. 12. 2018, podľa ktorej sa do 31. 12. 2018 určoval tarifný plat aj zdravotníckym zamestnancom odmeňovaným podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Týmto zdravotníckym zamestnancom sa v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. od 1. januára 2019 určuje tarifný plat podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá je uvedená v prílohe č. 3 novelizovaného zákona č. 553/2003 Z. z. To znamená, že zdravotníckym zamestnancom, ktorým sa do 31. 12. 2018 určoval tarifný plat podľa prílohy č. 5 zákona účinného do 31. 12. 2018, sa od 1. januára 2019 určuje tarifný plat podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá je uvedená v prílohe č. 3 novelizovaného zákona.

Uvedené vyplýva aj z toho, že od 1. januára 2019 existujú podľa § 7 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. len dve stupnice platových taríf, a to základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá je uvedená v prílohe č. 3 novelizovaného zákona č. 553/2003 Z. z., a osobitná stupnica platových taríf vysokoškolských učiteľov, umeleckých pracovníkov vo verejnej vysokej škole a v štátnej vysokej škole a zamestnancov s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku, ktorá je uvedená v prílohe č. 5 novelizovaného zákona. Podľa osobitnej stupnice platových taríf vysokoškolských učiteľov, umeleckých pracovníkov vo verejnej vysokej škole a v štátnej vysokej škole a zamestnancov s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku, sa určuje tarifný plat učiteľom vysokých škôl a výskumným a vývojovým zamestnancom vysokých škôl a výskumných pracovísk. Pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom základných a stredných škôl a školských zariadení sa určuje plat z platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov uvedených v prílohe č. 4 novelizovaného zákona. Všetkým ostatným zamestnancom zamestnávateľov vymedzených v § 1 ods. 1 zákona, teda aj zdravotníckym zamestnancom odmeňovaným podľa zákona č. 553/2003 Z. z., sa určuje tarifný plat podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

09.04.2019