Zásadné zmeny vo verejnom obstarávaní od 1. 1. 2019 – školenie

Aké zmeny prináša v poradí už piata novela zákona o vrejnom obstarávaní od 1. 1. 2019 a ktoré tendre sa vám oplatí vyhlásiť až po novom roku? Na seminári Ing. Dagmar Melotíková predstaví celý obsah pripravovanej novely zákona a zodpovie na najčastejšie otázky týkajúce sa aplikácie očakávaných zmien v praxi alebo prípravy budúcich zákaziek.

Image39664

Od 1. 1. 2019 prináša „veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní doposiaľ najvýraznejšie zmeny do súčasného zákona. Už budúci rok sa tak mení väčšina zaužívaných postupov verejného obstarávania pre všetky zúčastnené strany. Novinky nás čakajú nielen vo finančných limitoch alebo v podmienkach účasti a ich vyhodnotení, ale tiež v lehote na predkladanie ponúk a v zmluvách s víťazným uchádzačom. V poradí už piata novela zákona má tentoraz okrem množstva nových povinností priniesť tiež zefektívnenie verejného obstarávania a zjednotiť znenie zákona s európskou legislatívou.

Viete, ako postupovať pri verejnom obstarávaní od januára 2019 a ktoré tendre sa vám oplatí vyhlásiť až po novom roku? Získajte všetky potrebné informácie na niektorom zo školení spolu s Ing. Dagmar Melotíkovou, ktorá vám predstaví celý obsah pripravovanej novely zákona a zodpovie najčastejšie otázky týkajúce sa aplikácie očakávaných zmien v praxi. Počas školenia sa dozviete všetko dôležité, čo potrebujete vedieť na tvorbu plánu a prípravy verejného obstarávania pre rok 2019.

Názov školenia:
Veľká novela verejného obstarávania, hlavné ciele a zmeny od 1. 1. 2019

Cieľová skupina: Seminár je určený pre všetkých, ktorých zaujíma problematika verejného obstarávania alebo sa na ňom priamo podieľajú.

Program školenia:

 • Zmeny vo finančných limitoch
 • Ako správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa novely
 • Príde k podstatným zmenám v povinnostiach verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa § 10 zákona o verejnom obstarávaní
 • Pozor na dochvíľnosť v plnení si povinnosti vystaviť referenciu, novela prinesie nové pravidlá
 • Na EKS po novele už nebudeme môcť verejne obstarávať stavebné práce
 • Dodatky vo verejnom obstarávaní podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní
 • Zmeny v podmienkach účasti a ich vyhodnotenie
 • Lehota viazanosti ponúk bude maximálne 12 mesiacov, nie je možné ju predĺžiť, výšku zábezpeky riešia zmeny v novele
 • Novela prináša zmeny v lehote na predkladanie ponúk, otváraní ponúk, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a uzatvorení zmluvy s víťazným uchádzačom
 • Jednotný európsky dokument možno nahradiť čestným vyhlásením pri podlimitných zákazkách
 • Priame rokovacie konanie aj pri podlimitných zákazkách
 • Zmeny nastanú aj pri zákazke s nízkou hodnotou, budeme vás informovať

Viac informácií o školení nájdete tu.

Autor: Ing. Dagmar Melotíková

AUTOR

Ing. Dagmar Melotíková

špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.

Dátum publikácie

02.10.2018