Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Veľká novela zákona o obecnom zriadení vykonaná zákonom č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2018 priniesla zásadnú zmenu v odmeňovaní poslancov, členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov a členov výborov mestskej časti – neposlancov.

Image34978

Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len ako „poslanec“) je súčasťou kolektívneho orgánu obce – obecného zastupiteľstva.

Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“) funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

Poskytnutie odmeny poslancovi obecného zastupiteľstva teda nie je povinnosťou, na druhej strane ale býva pravidlom. Odmeňovanie poslancov sa musí realizovať na základe zásad odmeňovania poslancov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo [§ 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení].

Veľká novela zákona o obecnom zriadení vykonaná zákonom č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 4. 2018 priniesla zásadnú zmenu v odmeňovaní poslancov, členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov a členov výborov mestskej časti – neposlancov. Táto zmena spočíva v limitácii maximálnej výšky odmeny, ktorú týmto osobám možno v priebehu kalendárneho roka poskytnúť, kým dovtedy zákon výšku odmeny nelimitoval a ponechával ju plne na rozhodnutí obecného zastupiteľstva.

Podľa ustanovenia § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie aj so vzorom zásad odmeňovania poslancov nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

10.09.2018