Zatepľovanie rodinných domov so štátnym príspevkom a s licencovaným zhotoviteľom

V Zbierke zákonov 6. júna 2017 boli uverejnené pod č. 144 novela zákona o energetickej hospodárnosti budov a č. 145 novela vyhlášky o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z dielne ministerstva dopravy a výstavby.

Image5899

V Zbierke zákonov 6. júna 2017 boli uverejnené pod č. 144 novela zákona o energetickej hospodárnosti budov a č. 145 novela vyhlášky o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z dielne ministerstva dopravy a výstavby.

Cieľom noviel je zatraktívniť podmienky programu na zatepľovanie rodinných domov pre vlastníkov rodinných domov prostredníctvom licencovaných zhotoviteľov.

Oba právne predpisy nadobudli účinnosť 15. júna 2017. V súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov s účinnosťou od 1. januára 2016 ministerstvo dopravy a výstavby poskytuje vlastníkom rodinných domov podporu vo forme štátneho príspevku na zateplenie rodinného domu (ďalej len „príspevok“). Príspevok sa poskytuje s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinného domu:

  1. uskutočnením stavebných úprav, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom,
  2. výmenou pôvodných otvorových konštrukcií.

Prečítajte si 7 najdôležitejších noviniek vyplývajúcich z noviel:

  1. administratívne zjednodušenie;
  2. úpravy a doplnenia, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe;
  3. zvýšenie maximálnej výšky príspevku z doterajších 6 000 eur na 8 000 eur;
  4. zvýšenie maximálneho stropu oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie rodinného domu z doterajších 30 % na 40 % oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie rodinného domu, z ktorých sa posudzuje výška príspevku na zateplenie rodinného domu;
  5. možnosť započítať do oprávnených nákladov aj náklady za výmenu zdroja tepla, čiže pokrytie nákladov spojených s kúpou;
  6. odklad povinnosti vyžadovať uskutočnenie výmeny pôvodných otvorových konštrukcií (napr. okná, dvere) licencovaným zhotoviteľom až na rok 2019;
  7. zväčšenie max. plochy podporených rodinných domov z 250 m² na 300 m².

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie článku nájdete tu.

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

AUTOR

Mgr. Lenka Hmírová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

30.08.2017