Živnostníci budú môcť podať posledné daňové priznanie v papierovej forme

Od polovice roka 2018 vzniká povinnosť výhradnej elektronickej komunikácie s finančnou správou aj pre fyzické osoby podnikateľov.

SITA | 2.1.2018

Živnostníci budú môcť v roku 2018 podať posledné daňové priznanie v papierovej podobe, teda poslať ho poštou, alebo odovzdať osobne na daňovom úrade. Od 1. júla 2018 už totiž podľa novely daňového poriadku aj pre fyzické osoby podnikateľov bude platiť povinnosť komunikovať s finančnou správou výhradne elektronicky. Doteraz mali túto povinnosť firmy, ktoré boli platcami dane z pridanej hodnoty, od 1. januára 2018 pribúdajú aj všetky ostatné právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od polovice tohto roka už aj živnostníci.

Pôvodný návrh pritom hovoril o povinnosti pre fyzické osoby podnikateľov komunikovať s daňovými úradmi elektronicky už od 1. januára 2018. To by znamenalo, že už daňové priznanie za rok 2017 by museli podávať elektronicky. Napokon rezort financií a finančná správa spravili ústupok a tento termín pre živnostníkov posunuli na 1. júla 2018. Na daňové priznanie za rok 2017, ktoré sa má podať do konca marca, resp. s odkladom do konca júna, sa tak ešte táto povinnosť vzťahovať nebude.

Povinná elektronická komunikácia sa zároveň týka iba fyzických osôb živnostníkov. Nebude sa tak týkať napríklad fyzických osôb, ktoré podávajú daňové priznanie z titulu prenájmu nehnuteľností, pretože táto činnosť sa nepovažuje za živnosť.

Finančná správa zároveň prisľúbila, že polročný čas odkladu povinnosti elektronickej komunikácie pre živnostníkov využije na zvýšenie informovanosti podnikateľov a ich edukáciou o zmenách, ktoré ich čakajú. Finančná správa o týchto zmenách diskutuje aj s členmi tzv. Konzultačnej rady, v spolupráci s ktorými plánuje organizovať v regiónoch aj školiace dni pre živnostníkov s možnosťou intenzívnej kampane o elektronickej komunikácii a elektronickom podávaní daňových priznaní.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

 

Autor: SITA a.s.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

02.01.2018