Zverejnenie nových výkladových stanovísk

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil výkladové stanoviská k zákonu o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.

Image24709

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil nové výkladové stanoviská:

  • Kontrola pred podpisom zmluvy – výkladové stanovisko č. 1/2018

Vykonávanie povinnej kontroly pred uzavretím zmluvy podľa ust. § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní pri zákazkách zadávaných zo strany subjektov podľa ust. § 8 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

  • Odôvodňovanie nerozdelenia zákazky na časti – výkladové stanovisko č. 2/2018

Odôvodňovanie nerozdelenia zákazky na jednotlivé časti pri nadlimitných postupoch zadávania zákaziek

  • Forma podávania žiadostí o nápravu a námietok – výkladové stanovisko č. 3/2018

Forma podávania žiadostí o nápravu a námietok vo verejných obstarávaniach realizovaných elektronickými prostriedkami, vrátane centrálnych verejných obstarávaní

Text výkladových stanovísť si môžete prezrieť tu:

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

08.03.2018