Zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

V Zbierke zákonov SR vyšlo nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Image29775

Nariadením vlády SR č. 388/2018 Z. z. sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:
  • na základe § 1 ods. 1 zákona č. 388/2018 Z. z. zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. januára 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 1
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (v eurách mesačne)

Platové tarify

Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
4 1 612,50
2 655,50
5 1 678,50
2 724
6 1 759
2 810,50
7 1 828,50
2 883,50
8 1 927,50
2 990
9 1 1 038,50
2 1 109
  • na základe § 1 ods. 2 zákona č. 388/2018 Z. z. zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. januára 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 2
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL A VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV
  • na základe § 2 ods. 1 zákona č. 388/2018 Z. z. zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí od 1. januára 2020 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 3
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME (v eurách mesačne)
  • na základe § 2 ods. 2 zákona č. 388/2018 Z. z. zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. januára 2020 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 4

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (v eurách mesačne)


Platové tarify

Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
4 1 674
2 721,50
5 1 746,50
2 796,50
6 1 835
2 892
7 1 911,50
2 972
8 1 1 020,50
2 1 089
9 1 1 142,50
2 1 220
  • na základe § 2 ods. 3 zákona č. 388/2018 Z. z. zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. januára 2020 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 5

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL A VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV

Odporúčame príspevok: Platové tarify od 1. januára 2019

 

Autor: Redakcia

AUTOR

Redakcia

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

03.01.2019