Dotácie poskytované z rozpočtu obce/VÚC

V článku je riešená problematika finančných vzťahov obce a VÚC k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce/VÚC a k právnickým osobám, ktorých je obec/VÚC zakladateľom. Zameriava sa aj na podmienky poskytovania a zúčtovania dotácií z rozpočtu obce/VÚC a na možné porušenie finančnej disciplíny.

Čítať celé

Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení

Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení vrátane vzorov oznámení o plate s doplatkom k minimálnej mzde so zmenami účinnými od 1. mája 2018.

Čítať celé

Máte školy vo vašich mestách a obciach plné starého elektra? Vymeňte ho za lopty a získajte pre žiakov zaujímavé bonusy! | Inzercia

Počuli ste už o projekte Vymeňte elektroodpad za lopty? Od roku 2014 sa doň zapojilo 330 škôl z celého Slovenska, ktoré odovzdali viac ako 214 ton elektroodpadu a za vyzbierané kilogramy dostali takmer 700 športových lôpt.

Čítať celé

Plat starostu 2018

Príspevok rozoberá výkon funkcie starostu, plat starostu a jeho určenie aj s príkladmi, odstupné, zástupcu starostu a iné náležitosti a požitky spojené s výkonom funkcie starostu.

Čítať celé

Novela Zákonníka práce – 2018

Zmeny v Zákonníku práce sa týkajú: uvedenia základnej zložky mzdy vo zverejnenej ponuke zamestnania, potvrdenia o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru, mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok, 13. a 14. platu a iné.

Čítať celé

Upozornenie pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov

25.4.2018  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Podľa § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (napr. občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia) povinný zverejniť presnú špecifikáciu jeho použitia v Obchodnom vestníku.

Čítať celé

Novela zákona o štátnej službe

24.4.2018  /  Ing. Valéria Jarinkovičová

Dňa 1. mája 2018 nadobudne účinnosť zákon č. 63/2018 Z. z., ktorý článkom VIII mení a dopĺňa zákon o štátnej službe.

Čítať celé

Vláda schválila zákony o odbornom a vysokoškolskom vzdelávaní

23.4.2018  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave prináša zmeny v systéme duálneho vzdelávania, ktorých cieľom je zefektívniť vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do tohto systému.

Čítať celé

Plánované zmeny v poisťovníctve, spotrebiteľských a iných úveroch

26.3.2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.


Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

26.2.2018  /  Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.


Novela Trestného zákona na rokovaní vlády

16.2.2018  /  Redakcia

Návrh komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu, vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.

tst-partner-logo.png

Na Slovensku sa uhrádza po splatnosti takmer štvrtina faktúr

26.4.2018  /  SITA a.s.

Slovensko a Rumunsko sú krajinami, ktoré majú v rámci západnej a východnej Európy najväčší podiel faktúr uhrádzaných po splatnosti.

Čítať celé

Minimálna mzda by podľa premiéra mala budúci rok výrazne prekročiť 500 eur

24.4.2018  /  SITA a.s.

Jednou z priorít vlády je podľa premiéra Petra Pellegriniho aj zvýšenie platov v štátnej a verejnej sfére.

Čítať celé

Zahraničné SZČO majú Sociálnej poisťovni do konca mája oznámiť výšku príjmov za rok 2017

24.4.2018  /  SITA a.s.

Zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby sú povinné do 31. mája tohto roka oznámiť Sociálnej poisťovni výšku príjmov a výdavkov zo zárobkovej činnosti za rok 2017.

Čítať celé