Účtovanie prostriedkov EÚ v organizáciách štátnej správy a samosprávy

Príspevok objasňuje príklady účtovania prostriedkov EÚ v organizáciách samosprávy a štátnej správy.

Čítať celé

Memorandum o úprave platov 2018

Neoddeliteľnú súčasť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych zamestnancov a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2017 a 2018 tvorilo Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Čítať celé

Zostavenie a schvaľovanie rozpočtu obce/VÚC na roky 2019 – 2021

Cieľom príspevku je zadefinovať legislatívne východiská zostavenia a schvaľovania rozpočtu obce/VÚC na roky 2019 – 2021, priblížiť proces zostavovania rozpočtu so zreteľom na špecifiká vyplývajúce z noviel všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré tvorbu rozpočtu ovplyvňujú.

Čítať celé

Zásadné zmeny vo verejnom obstarávaní od 1. 1. 2019 – školenie

Aké zmeny prináša v poradí už piata novela zákona o vrejnom obstarávaní od 1. 1. 2019 a ktoré tendre sa vám oplatí vyhlásiť až po novom roku? Na seminári Ing. Dagmar Melotíková predstaví celý obsah pripravovanej novely zákona a zodpovie na najčastejšie otázky týkajúce sa aplikácie očakávaných zmien v praxi alebo prípravy budúcich zákaziek.

Čítať celé

Interpretácia územného plánu obce

Obec je základná samosprávna jednotka územnej samosprávy a ako taká má právo regulovať život na svojom území, ak jej takúto právomoc zveruje zákon. V článku sa dočítate: čo je to územný plán, kto ho vykladá a v akých situáciách a akým spôsobom má postupovať.

Čítať celé

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019

18. 10. 2018  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Čítať celé

Záznamy o spracovateľských činnostiach od 25. 5. 2018 – videoškolenie

17. 10. 2018  /  JUDr. Marcela Macová, PhD.

Videoškolenie objasňuje problematiku zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR od 25. 5. 2018: čo sú to záznamy o spracovateľských činnostiach, kde nájsť vzory, ako správne vyplniť záznamy a komu ich poskyntúť.

Čítať celé

Novela opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

16. 10. 2018  /  Finančná správa SR

Súčasťou novely opatrenia MR SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania sa mení okrem iného aj virtuálna mena, fondy účtovnej jednotky a nadačné imanie.

Čítať celé

Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania

15. 10. 2018  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Dvojitá úprava zmlúv, neprehľadnosť, nejednoznačné odpovede na právne otázky a zaostalosť. To sú len niektoré z dôvodov, prečo čaká Občiansky zákonník veľká rekodifikácia. 


Navrhovaná zmena Trestného poriadku ohľadom anonymných podaní

8. 10. 2018  /  Redakcia

Návrh má znížiť zbytočnú zaťaženosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovaním rôznych neopodstatnených anonymných podaní.


Návrh nového zákona o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

26. 9. 2018  /  Redakcia

Návrhom sa transponuje Smernica EÚ o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii a upravuje postup pri daňových sporoch so štátmi, s ktorými SR uzavrela zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

tst-partner-logo.png

Poslanci avizujú v návrhu novely zavádzajúcej e-kasu ešte úpravy

19. 10. 2018  /  SITA a.s.

Online prepojenie registračných pokladníc na server finančnej správy pritom nespochybňujú ani opoziční poslanci, hovoria však o niektorých nevyhnutných dodatočných úpravách.

Čítať celé

SZČO s odkladom daňového priznania dostali informáciu o výške odvodov

19. 10. 2018  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje túto skupinu živnostníkov, že nové poistné za mesiac október 2018 sú povinní uhradiť do 8. novembra 2018.

Čítať celé

V daňových rajoch momentálne sídli 4 826 slovenských firiem

16. 10. 2018  /  SITA a.s.

Od začiatku roka pribudlo 74 nových slovenských firiem v daňových rajoch. Najväčší prílev zaznamenali Spojené štáty americké (53 podnikov) a Cyprus (16).

Čítať celé