Dobrý starosta

Všeobecne záväzné nariadenie obce o udržiavaní čistoty v obci

22. 3. 2019  /  JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Zákon o obecnom zriadení hovorí o tom, že obec pri výkone samosprávy o. i. zabezpečuje udržiavanie čistoty v obci. Na konkrétnu právnu reguláciu tejto kompetencie dáva obciam oprávnenie vydať všeobecne záväzné nariadenie.

Čítať celé

Zaradenie zamestnankyne obce do platovej triedy od 1. januára 2019

18. 3. 2019  /  Ing. Jarmila Szabová

Mzdárka bola do 31. 12. 2018 zaradená v 7. platovej triede. Od 1. 1. 2019 by mala byť zaradená do 4. platovej triedy. Do ktorej platovej triedy ju zamestnávateľ zaradí od 1. 1. 2019?

Čítať celé

Dedina roka 2019

12. 3. 2019  /  Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 10. ročník národnej súťaže Dedina roka.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý starosta

/res/vssr-top-dot.png

Cez okno

Literatúra