Dobrý starosta

Zámena pozemkov mesta

16. 7. 2018  /  Ing. Marta Rešetková, PhD.

Po podpísaní zámennej zmluvy pozemkov medzi mestom a fyzickou osobou (občanom mesta) zasadla komisia na oceňovanie majetku a prehodnotila cenu zamieňaného pozemku. Je nutné vypracovať znalecký posudok na zamieňané pozemky, v ktorom bude stanovená ich cena?

Čítať celé

Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia

11. 7. 2018  /  Ing. Ingrid Konečná Veverková

Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť kultúrne podujatie.

Čítať celé

V boji so suchom má pomôcť aj nová informačná kampaň

9. 7. 2018  /  Slovenská agentúra životného prostredia

Na Slovensku sa čoraz častejšie stretávame s extrémnymi prejavmi počasia, akými sú dlhé bezzrážkové obdobia s vysokými teplotami vzduchu, silné búrky či prívalové dažde.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý starosta

/res/vssr-top-dot.png

Cez okno

Literatúra