Dobrý starosta

Reklamné zariadenia

22.11.2017  /  JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Jednou zo súčastí tzv. vizuálneho smogu je problém najrôznejších reklamných zariadení (citylighty, bilbordy, megabordy, reklamné plachty, reklamné LED tabule...) a ich umiestnenia v najrôznejších častiach obcí (pri cestách, v križovatkách, na budovách...). Ešte väčším problém však je, že veľmi veľa je ich postavených nelegálne, teda bez súhlasu vlastníka pozemku alebo stavebného povolenia, prípadne bez oboch.

Čítať celé

Usmernenie k účtovaniu hnuteľnej a nehnuteľnej kultúrnej pamiatky

21.11.2017  /  Finančná správa SR

Nehnuteľná kultúrna pamiatka je niekedy obstaraná aj ako nehnuteľnosť na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Finančné riaditeľstvo SR vydalo pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva metodické usmernenie k účtovaniu hnuteľnej a nehnuteľnej kultúrnej pamiatky.

Čítať celé

Odmena 2 % z funkčného platu na základe memoranda

17.11.2017  /  Ing. Alena Bajčíková

Bolo prijaté Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré prikazuje starostom obcí, aby zamestnancom vyplatili za september, október, november, december 2017 a 2018 odmenu vo výške 2 % z funkčného platu. Je možné to vyplatiť zamestnancom napr. v decembri ako hromadnú odmenu za všetky mesiace?

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý starosta

/res/vssr-top-dot.png

Cez okno

Literatúra