Dobrý starosta

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

24.4.2018  /  Finančná správa SR

Národná rada SR zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v článku XV s účinnosťou od 1. 5. 2018 mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čítať celé

Prostriedky na odkanalizovanie Slovensko nevyužíva tak účinne a efektívne, ako sa plánovalo

23.4.2018  /  Najvyšší kontrolný úrad SR

Najvyšší kontrolný úrad SR uskutočnil kontrolnú akciu, ktorej cieľom bolo preveriť, ako boli vynakladané verejné prostriedky na odkanalizovanie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Čítať celé

Nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v Zbierke zákonov SR

17.4.2018

Nový zákon o sociálnej ekonomoike a sociálnych podnikoch, ktorý nadobudne účinnosť od 1. mája 2018 stanovuje, že sociálne podniky sa nebudú vytvárať primárne pre dosahovanie zisku, ale pre naplnenie konkrétneho verejného alebo komunitného záujmu.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý starosta

/res/vssr-top-dot.png

Cez okno

Literatúra