Dobrý starosta

Zábavná pyrotechnika z pohľadu obcí a miest

15. 1. 2019  /  JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Tzv. zábavná pyrotechnika dlho traumatizovala často celé týždne pred koncom roka obyvateľov obcí a miest. Tie mali síce možnosť jej používanie zakázať formou všeobecne záväzného nariadenia, avšak praktická vynútiteľnosť bola slabá, keďže sa obvykle nepodarilo nájsť páchateľa priamo pri čine.

Čítať celé

Daň z nehnuteľností v roku 2019

8. 1. 2019  /  Ing. Iveta Ištóková

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok. Daň z nehnuteľností správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roku.

Čítať celé

Duplicita vlastníctva podľa katastrálneho zákona účinného od 1. 10. 2018

7. 1. 2019  /  JUDr. Jana Dráčová

Vo videoškolení autorka JUDr. Jana Dráčová objasňuje viacnásobné vlastníctvo, ktoré poznáme ako duplicitu a vysvetľuje možnosti jeho riešenia.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý starosta

/res/vssr-top-dot.png

Cez okno

Literatúra