Dobrý starosta

Preúčtovanie záväzkov po lehote splatnosti

16.2.2018  /  Ing. Zuzana Uríková

Obec má dodávateľské faktúry 2 roky po lehote splatnosti, záväzok na účte 321, ak neuhradí obec do konca roka tieto záväzky, treba ich preúčtovať na účet 379?

Čítať celé

Obec a opatrenia proti drobeniu pozemkov

14.2.2018  /  JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Notoricky známou skutočnosťou je extrémna rozdrobenosť pozemkového vlastníctva na Slovensku. V tejto oblasti je aj obciam daná určitá kompetencia.

Čítať celé

Zaradenie zamestnanca s úplným stredným vzdelaním do platovej triedy

9.2.2018  /  Ing. Jarmila Szabová

Obec zamestnáva zamestnankyňu, ktorá vykonáva všetky administratívne a ekonomické práce okrem prác, ktoré pre obec vykonáva spoločná úradovňa. Nemá však vysokú školu. Môže byť uvedená zamestnankyňa zaradená do 9. platovej triedy, keď nemá vysokú školu?

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý starosta

/res/vssr-top-dot.png

Cez okno

Literatúra