Dobrý starosta

Záznam o odovzdaní agendy, vecí a informácií od starostu/primátora obce/mesta

24. 9. 2018  /  JUDr. Ondrej Beracka

Záznam o odovzdaní agendy, vecí a informácií od starostu/primátora obce/mesta v súvislosti s ukončením jeho volebného obdobia a prevzatí agendy, vecí a informácií starostom/primátorom obce/mesta v súvislosti so začiatkom jeho volebného obdobia.

Čítať celé

Obsahové náležitosti dôležitých VZN obcí

19. 9. 2018  /  JUDr. Ondrej Beracka

Predmetom článku je analýza a priblíženie obsahových náležitostí tých všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú priamy dosah na riadenie obcí a miest.

Čítať celé

Európsky týždeň mobility 2018

17. 9. 2018  /  Slovenská agentúra životného prostredia

Do dnešného dňa sa do národnej kampane, ktorú koordinuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia, zapojilo už 51 slovenských miest a obcí.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý starosta

/res/vssr-top-dot.png

Cez okno

Literatúra