Dobrý starosta

Vzor rozhodnutia o neudelení súhlasu obce

16. 7. 2019  /  JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

S účinnosťou od 1. 3. 2019 nadobudol účinnosť nový zákon o hazardných hrách. Pozrite si vzor rozhodnutia o neudelení súhlasu (nesúhlas s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke spoločnosti).

Čítať celé

Predaj mestského pozemku

15. 7. 2019  /  Lucián Jakubík

Mesto má výdavky na vyhotovenie geometrického plánu, znaleckého posudku a poplatku za vklad do katastra nehnuteľností k predanému pozemku vo vlastníctve mesta, tieto výdavky následne uhradí v kúpnej cene pozemku kupujúci. Aký je správny spôsob rozpočtovania tohto druhu príjmu?

Čítať celé

Funkcia sobášiaceho

11. 7. 2019  /  JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Vzhľadom na to, že nie každá obec je zákonom poverená viesť matriku, vzťahuje sa táto problematika len na tých starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev tých obcí, ktoré vedú matriku.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý starosta

/res/vssr-top-dot.png

Cez okno

Literatúra