Dobrý starosta

Dovolenka a odstupné starostu obce od 1. 12. 2018

14. 11. 2018  /  Viera Kubanková

Ak starosta nekandiduje vo voľbách na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022, má nárok na odstupné? Ako je to s nevyčerpanou dovolenkou?

Čítať celé

Záznam o odovzdaní agendy, vecí a informácií od starostu/primátora obce/mesta

12. 11. 2018  /  JUDr. Ondrej Beracka

Záznam o odovzdaní agendy, vecí a informácií od starostu/primátora obce/mesta v súvislosti s ukončením jeho volebného obdobia a prevzatí agendy, vecí a informácií starostom/primátorom obce/mesta v súvislosti so začiatkom jeho volebného obdobia.

Čítať celé

Poskytovanie služieb poslancom obci

9. 11. 2018  /  JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Poslanec obecného zastupiteľstva má založenú živnosť. Môže dodávať služby pre obec (napr. údržba verejných priestranstiev a pod.)?

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý starosta

/res/vssr-top-dot.png

Cez okno

Literatúra