VSSR TV >> Verejná správa SR - Ako postupovať pri príprave súťažných podkladov pri podlimitných zákazkách od 1. 1. 2019?

Verejná správa SR - Ako postupovať pri príprave súťažných podkladov pri podlimitných zákazkách od 1. 1. 2019?

Časti videa:

    Ako postupovať pri príprave súťažných podkladov pri podlimitných zákazkách od 1. 1. 2019? - úvod [2 min.]  Platený prístup
    Výnimky zo ZVO a finančné limity – podlimitný postup od 1. 1. 2019 [7 min.]  Platený prístup
    Predpokladaná hodnota zákazky, základné povinnosti verejného obstarávateľa [15 min.]  Platený prístup
    Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska od 1. 1. 2019 [1 min.]  Platený prístup
    § 112 [13 min.]  Platený prístup
    § 113, § 114, § 55, § 56, § 114a [19 min.]  Platený prístup
    § 82 ods. 10 – nový, § 115, § 116, § 64 [8 min.]  Platený prístup
    Povinná archivácia dokumentácie, zmluvy, referencie [9 min.]  Platený prístup
    Záver [1 min.]  Platený prístup
Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím, kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

1. januára 2019 nadobúda účinnosť „veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní. Už budúci rok sa tak mení väčšina zaužívaných postupov verejného obstarávania pre všetky zúčastnené strany. Novela prináša doposiaľ najvýraznejšie zmeny do súčasného zákona. Novinky nás čakajú hlavne v postupe verejného obstarávania v „podlimitnom postupe“. Ako postupovať pri príprave súťažných podkladov pri podlimitných zákazkách vám vysvetlí dlhoročná lektorka Ing. Dagmar Melotíková.

Publikované: 23. 11. 2018
Autor: Ing. Dagmar Melotíková
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 1. 1. 2019
Minutáž: 78

Prílohy

Prednáška: Ako postupovať pri príprave súťažných podkladov pri podlimitných  zákazkách od 1. 1. 2019?

 / 499 kB