VSSR TV >> Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 5. 2018

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 5. 2018

Časti videa:

 •   Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 5. 2018 (ukážka) [1 min.]  Zadarmo
 •   Uvedenie základnej zložky mzdy v zverejnenej ponuke zamestnania + ponuková povinnosť pri uzatváraní pracovnej zmluvy [18 min.]  Platený prístup
    Pracovná pohotovosť vo sviatok [5 min.]  Platený prístup
    Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok [1 min.]  Platený prístup
    Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu [5 min.]  Platený prístup
    Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu [7 min.]  Platený prístup
    Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu [7 min.]  Platený prístup
    Zmena v §95 Zákonníka práce - začiatok a koniec dňa pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami [2 min.]  Platený prístup
    Zavedenie 13. a 14. mzdy [7 min.]  Platený prístup
    Zvýhodnenie za prácu a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru [4 min.]  Platený prístup
    Náhradné voľno za prácu vo sviatok [1 min.]  Platený prístup
    Potvrdenie o zrážkach z odmeny - dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru [1 min.]  Platený prístup
    Príspevok na stravovanie - zaokrúhľovanie [1 min.]  Platený prístup
    Pravdepodobný a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely [1 min.]  Platený prístup
    Potvrdenie o zamestnaní [1 min.]  Platený prístup
    Normy spotreby práce [1 min.]  Platený prístup
    Vysielanie - dočasný výkon práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo členského štátu Európskej únie/EHP [3 min.]  Platený prístup
Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím, kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

Aké zmeny nastali v Zákonníku práce od 1. 5. 2018 a ako jednotlivé ustanovenia uplatniť v praxi? Detailný prehľad o povinnosti zverejňovania platov, zmenách v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, mzdových zvýhodneniach, 13. a 14. platoch alebo ďalších nariadeniach novelizovaného Zákonníka práce získate vo videoškolení s JUDr.et Mgr. Jozefom Tomanom, PhD.

 

Obsah:

 • Uvedenie základnej zložky mzdy v zverejnenej ponuke zamestnania + ponuková povinnosť pri uzatváraní pracovnej zmluvy
 • Pracovná pohotovosť vo sviatok
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
 • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
 • Zmena v § 95 Zákonníka práce - začiatok a koniec dňa pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami
 • Zavedenie 13. a 14. mzdy
 • Zvýhodnenie za prácu a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Náhradné voľno za prácu vo sviatok
 • Potvrdenie o zrážkach z odmeny - dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Príspevok na stravovanie - zaokrúhľovanie
 • Pravedepodobný a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 • Potvrdenie o zamestnaní
 • Normy spotreby práce
 • Vysielanie - dočasný výkon práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo členského štátu Európskej únie/EHP
Publikované: 3. 10. 2018
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 1. 5. 2018
Minutáž: 65

Prílohy

Prednáška:Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 5. 2018

 / 2218 kB