Vyhľadávanie > Aktuality
1933 výsledkov
...
Image37523.jpg

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Jana Vršková, Ing.

Už pri vzniku neziskovej účtovnej jednotky, ktorá predpokladá vykonávať svoju činnosť, je potrebné, aby bolo ustanovené v stanovách, zakladacej listine alebo inom dokumente, podľa ktorého sa bude riadiť, akým spôsobom budú fungovať.

Image42933.jpg

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Ing. Jana Sládečková

V príspevku sa dozviete aj: ako sa rozdeľuje vybraná daň z príjmov fyzických osôb medzi obce a VÚC. Ako sa vypočíta výška podielu na dani z príjmov pri obciach na jedného prepočítaného žiaka alebo z akých finančných prostriedkov sa uhrádzajú náklady zariadení školského stravovania?

Image24709.jpg

Dátum publikácie: 14. 6. 2019
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie urobil zásadný pokrok pre zjednodušenie a zrýchlenie verejných nákupov, zmeny sú obsiahnuté v novele zákona o verejnom obstarávaní, ktoré platia od januára.

Image42829.jpg

Dátum publikácie: 11. 6. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje náležitostiam a oprávneniam disponovania s verejnými prostriedkami organizácií zriadených kapitolou štátneho rozpočtu alebo na základe osobitného predpisu – rozpočtové organizácie štátu a príspevkové organizácie štátu.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 11. 6. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému prekážky v práci, neváhajte sa opýtať dňa 13. 6. 2019 v čase od 13.00 do 14.00 hod. našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image33918.jpg

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnávateľ chce vymedziť v mzdovom predpise okruh zamestnancov, ktorí budú zaradení v platovom stupni 14. Je to možné?

Image42769.jpg

Dátum publikácie: 4. 6. 2019
Autori: Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Od 1. júna 2019 nadobudli účinnosť zmeny zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorý zavádza nový druh pôžičky - stabilizačnej pôžičky.

Image28073.jpg

Dátum publikácie: 4. 6. 2019
Autor: Ing. Michal Jelínek, Ph.D., V4 Group

Finančná správa pri kontrolách transferových cien vymeria každoročne daňové doruby v miliónoch eur. Pre firmy, ktoré sú kapitálovo alebo personálne prepojené, je preto dôležité, aby boli pripravené na daňovú kontrolu v oblasti transferových cien.

Image42666.jpg

Dátum publikácie: 3. 6. 2019
Autor: RNDr. Jana Motyčková

Všetky podmienky a zmeny pri vyplácaní 13. a 14. platu aj v nadväznosti na legislatívne zmeny účinné od 1. marca 2019 si môžete objasniť prostredníctvom modelových príkladov vo videoškolení s lektorkou Jankou Motyčkovou.

Image42708.jpg

Dátum publikácie: 31. 5. 2019
Autor: Ministerstvo vnútra SR

Do konca roku 2021 bude mať každý občan SR elektronický občiansky preukaz, vrátane detí, požiadať oň budú môcť aj občania bez trvalého pobytu na Slovensku.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality