Vyhľadávanie > Aktuality
1814 výsledkov
...
Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 25. 9. 2018
Autor: SITA a.s.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny na rokovanie vlády predloží vlastný návrh na zvýšenie hrubej minimálnej mzdy zo súčasných 480 eur na 520 eur.

Image39559.jpg

Dátum publikácie: 24. 9. 2018

Cieľom novely zákona o odpadoch účinnnej od 1. augusta 2018 je určiť okruh povinných subjektov, tzn. výrobcov obalov, ktorí sú povinní v zmysle zákona o odpadoch financovať triedený zber odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu, pozriete si aktualizované znenia ustanovení § 27, 28, 32, 44, 52, 135d komentára.

Image17414.jpg

Dátum publikácie: 24. 9. 2018
Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D

Obec je základná samosprávna jednotka územnej samosprávy a ako taká má právo regulovať život na svojom území, ak jej takúto právomoc zveruje zákon. V článku sa dočítate: čo je to územný plán, kto ho vykladá a v akých situáciách a akým spôsobom má postupovať.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 24. 9. 2018
Autor: SITA a.s.

Najväčší nedoplatok za rok 2017 bol 278 632,12 eura a najväčší preplatok 253 286,06 eura.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: SITA a.s.

Oproti pôvodnému návrhu sa veková hranica súkromného výrobcu alkoholu pre vlastnú spotrebu posunula z 18 na 21 rokov. Poslanci tiež schválili návrh, aby sa výroba destilátov neobmedzovala len výlučne na vlastné dopestované ovocie, ale aby zahŕňala aj med z vlastnej produkcie.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 19. 9. 2018
Autor: SITA a.s.

Nárast maximálnej sumy materskej dávky súvisí so zvýšením priemernej mzdy na Slovensku, keďže najvyššia možná materská dávka sa počíta z dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Image38000.jpg

Dátum publikácie: 19. 9. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Novela katastrálneho zákona, ktorá nadobudne účinnosť 1. 10. 2018 sleduje najmä potreby zrýchlenia registrácie nehnuteľností a prípravy na nové plnohodnotné elektronické služby katastra pre verejnosť.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 18. 9. 2018
Autor: SITA a.s.

Ak zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov vôbec, môže mu teraz Sociálna poisťovňa uložiť pokutu maximálne do výšky 33,20 eura za každý deň omeškania.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 18. 9. 2018
Autor: SITA a.s.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia budú musieť od tohto termínu používať elektronickú komunikáciu v nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákaziek. Úrad pre verejné obstarávanie v tejto súvislosti pripravil výkladové stanovisko.

Image36743.jpg

Dátum publikácie: 17. 9. 2018
Autor: Mgr. Katarína Hreusová

Už budúci rok nás čaká „veľká“ novela zákona, ktorá prinesie výrazné zmeny do oblasti verejného obstarávania. Prejdite si podrobne jednotlivé zmeny spolu s Mgr. Katarínou Hreusovou a pripravte sa tak na novinky, ktoré sa chystajú od januára 2019.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality