Vyhľadávanie > Aktuality
1677 výsledkov
...
Image37459.jpg

Dátum publikácie: 20.3.2018
Autor: JUDr. Renáta Považanová

Článok ozrejmuje novely zákona o sociálnych službách od 1. januára 2018 s najdôležitejšími zmenami a doplneniami, ktoré so sebou priniesli v oblasti poskytovania sociálnych služieb, a to s dôrazom na subjekty územnej samosprávy a ich povinnosti na úseku sociálnych služieb.

Najvyšší kontrolný úrad SR.jpg

Dátum publikácie: 19.3.2018
Autor: Najvyšší kontrolný úrad SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky nadviazal na kontrolu procesov rozhodovania o európskej finančnej pomoci z roku 2016, pri ktorej identifikoval závažné porušenia v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 19.3.2018
Autor: SITA a.s.

Na Slovensku cena práce v záverečnom kvartáli minulého roka medziročne vzrástla o 5,7 %. Hodinové mzdy na Slovensku stúpli o 4,9 % a ostatné zložky ceny práce sa zvýšili o 8,2 %.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 16.3.2018
Autor: SITA a.s.

Navrhované opatrenia majú okrem iného zabrániť firmám presúvaniu ziskov do krajín s nízkou daňovou sadzbou. Zároveň však vytvárajú aj základ pre harmonizovaný systém zdaňovania príjmov právnických osôb, čo sa slovenským europoslancom príliš nepozdáva.

Image24252.jpg

Dátum publikácie: 15.3.2018
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

UPSVaR na základe dohody o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miezd (projekt z ESF) refunduje neziskovej organizácii spätne 95 % z celkovej ceny práce (mzda + odvody). Ako bude účtovať o mzdách na prelome roka, keď úhrada za december 2017 bude najskôr refundovaná v januári 2018?

28_Monitor a notebook.jpg

Dátum publikácie: 14.3.2018

Plánujete výmenu počítačov alebo iných IT zariadení? Zaberajú vám miesto v sklade vyradené monitory, kopírky či staré elektrospotrebiče? Odpísať vyradené položky z majetku firmy nestačí, kontrola môže od vás vyžadovať aj potvrdenie o ich ekologickej recyklácii.

Image25593.jpg

Dátum publikácie: 14.3.2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Zamestnávateľ odmeňuje zamestnancov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. mesačnou mzdou. V súlade s uvedeným zákonom sa výška odchodného vypočítava z funkčného platu zamestnanca, ktorý mal priznaný v čase vyplatenia odchodného?

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 14.3.2018
Autor: SITA a.s.

Sociálne podniky sa podľa schváleného zákona nebudú vytvárať primárne pre dosahovanie zisku, ale pre naplnenie konkrétneho verejného alebo komunitného záujmu.

Logo_Spravodajstvo

Dátum publikácie: 14.3.2018
Autor: SITA a.s.

Novelou zákona sa preberajú európske smernice - smernica o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi únie zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv, či smernica o činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

Image30343.jpg

Dátum publikácie: 12.3.2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Článok rozoberá plat riaditeľa školy z pohľadu kompetencie jeho určenia, jeho jednotlivé zložky, ich nárokovateľnosť a nenárokovateľnosť, výšku a podmienky na ich priznanie so zameraním na riaditeľov škôl, ktoré pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality