Vyhľadávanie > Online rozhovory
9 výsledkov
Image38201.jpg

Dátum publikácie: 8. 2. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému zostavenia záverečného účtu obce/mesta, položte otázku našej dlhoročnej autorke Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej, ktorá vám rada odpovie.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 14. 1. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak máte nejasnosti v zmenách, ktoré nastali vo vykonávaní základnej finančnej kontroly od 1. januára 2019, položte otázku našej dlhoročnej autorke Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej, ktorá vám rada odpovie.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 6. 12. 2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému základnej finančnej kontroly po 1. januári 2019, položte otázku našej dlhoročnej autorke Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej, ktorá vám rada odpovie.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak potrebujete poradiť čo sa týka rozpočtu škôl a školských zariadení, neváhajte sa opýtať našej dlhoročnej autorky Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 8. 10. 2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak máte nejasnosti v príprave na inventarizáciu majetku k 31. 12. 2018, neváhajte sa opýtať našej dlhoročnej autorky Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 10. 9. 2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak máte nejasnosti v zostavovaní rozpočtu, neváhajte sa opýtať našej dlhoročnej autorky Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 8. 6. 2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak máte nejasnosti v oblasti praktického výkonu základnej finančnej kontroly, neváhajte sa opýtať našej dlhoročnej autorky Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 23. 5. 2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak máte nejasnosti v zostavovaní záverečného účtu obce a VÚC, neváhajte sa opýtať našej dlhoročnej autorky Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 1. 1. 2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pripravujeme Online rozhovor s renomovanou odborníčkou a dlhoročnou autorkou Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou.