Vyhľadávanie > Online rozhovory
15 výsledkov
Image38201.jpg

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému prekážky v práci, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak máte nejasnosti v oblasti pracovného práva - dovolenka (nárok, krátenie, čerpanie), neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 6. 5. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak máte nejasnosti v oblasti uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 18. 4. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak máte nejasnosti v oblasti vzniku pracovného pomeru (pracovná zmluva, skúšobná doba, pracovný pomer na dobu určitú), neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 1. 4. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak máte nejasnosti k téme skončenia pracovného pomeru, položte otázku našej autorke JUDr. Jane Kňazovickej, ktorá vám rada odpovie.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 19. 3. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému Peňažné fondy obce/mesta a VÚC, položte otázku našej dlhoročnej autorke Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej, ktorá vám rada odpovie.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 8. 2. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému zostavenia záverečného účtu obce/mesta, položte otázku našej dlhoročnej autorke Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej, ktorá vám rada odpovie.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 14. 1. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak máte nejasnosti v zmenách, ktoré nastali vo vykonávaní základnej finančnej kontroly od 1. januára 2019, položte otázku našej dlhoročnej autorke Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej, ktorá vám rada odpovie.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 6. 12. 2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému základnej finančnej kontroly po 1. januári 2019, položte otázku našej dlhoročnej autorke Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej, ktorá vám rada odpovie.

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ak potrebujete poradiť čo sa týka rozpočtu škôl a školských zariadení, neváhajte sa opýtať našej dlhoročnej autorky Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej.