Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny

V praxi dochádza často k situáciám, keď zamestnávateľ skončí so zamestnancom pracovný pomer neplatne. Zamestnávatelia si nesprávne zamieňajú závažné porušenie pracovnej disciplíny, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh. Výpoveď s nesprávne uvedeným výpovedným dôvodom je neplatná! Súdy priznávajú zamestnancom náhradu mzdy v rozsahu do 36 mesiacov! Ako má zamestnávateľ platne skončiť pracovný pomer?  

Základné informácie



  Cena  
s DPH:
Objednať:Minutáž:Test:
24 €
Objednať45 min.
Videoškolenie neobsahuje test


Ukážka videoškolenia


OBSAH VIDEOŠKOLENIA

  • Možnosti skončenia pracovného pomeru
  • Postup zamestnávateľa pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny
  • Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny vs. neuspokojivé plnenie pracovných úloh
  • Postup zamestnávateľa pri závažnom porušení pracovnej disciplíny
  • Nároky zamestnávateľa pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom
  • Nároky zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru
  • Obsahové náležitosti výpovede zamestnávateľa
  • Obsahové náležitosti oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru zamestnávateľa


Prílohy

Prezentácia: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny

 / 74 kB

Profil lektora

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Lukajka.jpg

JUDr. Jozef Lukajka PhD. pôsobil 3 roky na Inšpektoráte práce v Trenčíne, kde sa venoval problematike pracovného práva a BOZP. Od roku 2013 je členom Advokátskej kancelárie BÁNOS s.r.o., kde sa venuje najmä zastupovanie klientov pred súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov, inšpektorátmi práce s odborným zameraním na pracovné právo, BOZP, ochranu osobných údajov, a pod. Jozef úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP. Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ, práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval  anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Mzdy a personalistika
PP školenie