Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny

V praxi dochádza často k situáciám, keď zamestnávateľ skončí so zamestnancom pracovný pomer neplatne. Zamestnávatelia si nesprávne zamieňajú závažné porušenie pracovnej disciplíny, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh. Výpoveď s nesprávne uvedeným výpovedným dôvodom je neplatná! Súdy priznávajú zamestnancom náhradu mzdy v rozsahu do 36 mesiacov! Ako má zamestnávateľ platne skončiť pracovný pomer?  

Základné informácie  Cena  
s DPH:
Objednať:Minutáž:Test:
24 €
Objednať45 min.
Videoškolenie neobsahuje test


Ukážka videoškolenia


Prílohy

Prezentácia: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny

 / 74 kB

Profil lektora

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

foto - JUDr. Jozef Lukajka PhD..jpg

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. ukončil štúdium práva na Paneurópskej vysokej škole práva  v roku 2011. Pôsobil 3 roky na Inšpektoráte práce Trenčín, kde sa venoval problematike pracovného práva a BOZP. Na štátnej jazykovej škole študoval  anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka. Od roku 2013 je členom Advokátskej kancelárie BÁNOS s.r.o. kde sa venuje najmä zastupovanie klientov pred súdmi, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Úradom na ochranu osobných údajov, inšpektorátmi práce s odborným zameraním na IT právo, právo e-shopov, ochranu osobných údajov, pracovné právo, BOZP a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP. Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku e-shopov, BOZP, OOÚ a pracovného práva.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Mzdy a personalistika
PP školenie